Właściwy urząd skarbowy dla VAT

Od 1 stycznia 2016 r. właściwym dla podatnika, będącego osobą fizyczną urzędem skarbowym, będzie urząd ustalony z uwagi na miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania wyznacza przedsiębiorcy, pod który urząd skarbowy podlega zarówno dla podatku VAT, jak też dla podatku dochodowego PIT.

W związku z powyższym deklaracje, korekty deklaracji, informacje podsumowujące, pliki JPK, pisma etc. powinny być składane do urzędu skarbowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania. Na stronach internetowych urzędów skarbowych są zamieszczone zasięgi terytorialne, które dany urząd obejmuje.

UWAGA

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji lub innego dokumentu do niewłaściwego urzędu skarbowego nie jest czynem karalnym. Urzędu skarbowe przesyłają między sobą dokumentację, zatem taki druk zostanie przekazany do właściwego urzędu skarbowego.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły