Uproszczone zaliczki na PIT a zeznanie podatkowe

Nie tylko kawa jest 2w1

Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie o PIT, może skorzystać z możliwości wpłacania w trakcie roku uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. W takim wypadku co miesiąc wpłaca on 1/12 swojego zobowiązania podatkowego z lat ubiegłych, niezależnie od tego, ile wyniosły faktyczne przychody i koszty w danym okresie.

Zaliczka uproszczona wyliczana jest na podstawie dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

Z uproszczonej formy mogą skorzystać prawie wszyscy przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz tych, którzy w zeznaniach składanych w ciągu dwóch poprzednich lat nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej do opodatkowania.

Kto nie może skorzystać z uproszczonej formy?

Z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym lub w roku poprzednim.

W przypadku kiedy z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy została osiągnięta strata lub dochód był na tyle niski, że nie powodował opłaty podatku (dochód poniżej 30 000 zł w przypadku skali podatkowej), do obliczenia zaliczki uproszczonej należy wziąć pod uwagę dochód osiągnięty w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata. Jeśli natomiast i w tym roku dochód lub strata nie pozwalały na wyliczenie zaliczek uproszczonych, taki podatnik nie może skorzystać z tej formy rozliczenia.

Jak takie zaliczki należy rozliczyć w rocznej deklaracji PIT?

Uproszczone zaliczki na PIT a zeznanie podatkowe

Jeżeli przedsiębiorca wybierze system uproszczonych zaliczek, wypełniając deklarację roczną za dany rok, powinien ująć zaliczki należne w tej właśnie kwocie. Po zakończeniu roku musi on wyliczyć podatek na podstawie osiągniętego dochodu, który wykaże w zeznaniu. Różnicę pomiędzy zaliczkami płaconymi w trakcie roku a wartością wyliczonego podatku należy uiścić jako podatek należny za dany rok. Jeżeli okaże się, że kwota wpłaconych zaliczek przekracza kwotę podatku wyliczoną od uzyskanego dochodu, urząd skarbowy dokona zwrotu podatku.

Uproszczone zaliczki w zeznaniu podatkowym PIT-36 – przykład

Pan Karol prowadzi sklep internetowy, z którego dochody rozlicza na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Na początku 2023 r. podjął decyzję, że w tym roku podatkowym będzie wpłacał uproszczone zaliczki na PIT, wyliczone na podstawie zeznania podatkowego złożonego w 2022 roku za 2021 rok, w którym wykazał dochód w kwocie 60 000 PLN. Pan Karol rozlicza się indywidualnie.

Podatek wykazany w deklaracji za 2021 r. = (60 000 x 12%) – 3600* = 3 600 PLN

Kwota comiesięcznej zaliczki w 2023 r. = (1/12 x 3 600 PLN) = 300 PLN

Pan Karol w roku 2023 wpłacił zaliczki w wysokości 3 600 zł (12 x 300).

Rzeczywisty dochód uzyskany w 2023 r. = 70 000 PLN (przychody: 98 000 PLN minus koszty: 28 000 PLN)

Podatek dochodowy za 2023 r. był liczony następująco (70 000 x 12%) – 3 600 = 4 800 PLN

Podatek dochodowy za 2023 rok wyniósł w takim przypadku 4 800 PLN co wiąże się z koniecznością dopłaty podatku w kwocie 1 200 PLN (4 800 – 3 600)

* kwota wolna od podatku od 2022 r.

Wypełnienie deklaracji rocznej PIT-36 (31):

1) W poz. 54 należy zaznaczyć checkbox “wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy”

W ten sposób podatnik informuje Urząd skarbowy o wybranej formie zapłaty podatku za rok za który składa zeznanie.


 

2) W poz. 91 należy wykazać sumę 12 uproszczonych zaliczek.


 

3) W części K dokonuje się obliczenia zobowiązania podatkowego za 2023 r.


 

4) W pozycji 409 należy ująć kwotę rzeczywiście wpłaconych zaliczek.


 

5) W części L należy uzupełnić zaliczki należne i faktycznie zapłacone.


 

6) Część Q, dotyczącą zaliczek należnych za poszczególne miesiące/kwartały w roku, przy uproszczonych zaliczkach pozostawia się pustą.


 

7) W naszym przykładzie przedsiębiorca ma nadpłatę podatku w wysokości 4 872 PLN


 

Uproszczone zaliczki w zeznaniu podatkowym PIT-36L – przykład

Pani Alicja jest właścicielką warzywniaka, rozlicza się podatkiem liniowym. Na początku 2023 r. podjęła decyzję, że w tym roku podatkowym będzie wpłacała uproszczone zaliczki na PIT, wyliczone na podstawie zeznania podatkowego za 2020 rok, ponieważ w roku 2021 Pani Alicja osiągnęła stratę w działalności gospodarczej. W 2020 roku Pani Alicja wykazała dochód w wysokości 45 000 PLN.

Podatek wykazany w deklaracji za 2020 r. = 45 000 x 19% = 8 550 PLN

Kwota comiesięcznej zaliczki w 2023 r. = (1/12 x 8 550 PLN) = 712,50 PLN

W przypadku kwot, gdzie wartość zawiera grosze, należy je zaokrąglić. W przedziale 00-29 groszy zaokrąglamy w dół do pełnych złotych, natomiast wartości w przedziale 50-99 groszy zaokrąglamy w górę do pełnych złotych.

Co w zaokrągleniu daje 713 PLN

Podatek wpłacony przez Panią Alicję w roku 2023 to 713 x 12 = 8 556 PLN

Rzeczywisty dochód uzyskany w 2023 r. = 55 000 PLN (przychody: 100 000 PLN minus koszty: 45 000 PLN)
Podatek dochodowy za 2023 r. wynosił 10 450 PLN (55 000 x 19%) co wiąże się dopłatą podatku w wysokości 1 894 PLN

 

 

Pani Alicja w roku 2023 wpłaciła do ZUS łącznie 4 950 zł z tytułu składki zdrowotnej. Dlatego może pomniejszyć podatek dochodowy do zapłaty o 940,50 PLN (4 950 x 19% = 940,50 PLN).

Finalnie Pani Alicja dopłaci do Urzędu Skarbowego kwotę 954 PLN.

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce