Ulepszenie budynku, czy odrębny środek trwały?

w Środki trwałe

Jeśli inwestycja nie stanowi instalacji wbudowanej na stałe w konstrukcję budynku będącego środkiem trwałym, lecz urządzenie, które może być odłączone bez uszczerbku dla niego samego oraz bez uszkodzenia bądź naruszenia poszczególnych elementów budynku (np. klimatyzacja), wówczas nie uznaje się go za część składową tego budynku. Jeżeli poza kryterium wartościowym, urządzenie spełnia pozostałe kryteria do uznania za środek trwały, wówczas powinno być ujęte w ewidencji środków trwałych.

W przypadku, gdy przykładowa inwestycja zostanie wbudowana w konstrukcję budynku, nakłady poniesione na jej zakup i montaż będą zwiększać wartość początkową tego budynku, jako tzw. ulepszenie. Środek trwały uważa się za ulepszony, gdy wartość wydatków na ten cel poniesionych w danym roku podatkowym – i obejmujących m.in. jego modernizację – jest wyższa od kwoty 10.000 zł, a efektem ich poniesienia jest wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do jego wartości użytkowej z dnia przyjęcia go do używania.

Ulepszenie w serwisie wprowadzamy przez zakładkę Majątek ➡ Rejestr środków trwałych klikamy na nazwę środka trwałego i na dole strony wybieramy ikonę dodaj ulepszenie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły