Split payment – przyśpieszony termin zwrotu VAT

Procedura podzielonej płatności (split payment) wzbudza szerokie zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Specjalne konto dla podatku VAT, na którym środki będą niejako „zamrożone” i wykorzystywane tylko do opłacania podatku, może niepokoić. Dlatego też Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i zachęca ich do stosowania podzielonej płatności m.in. przez przyśpieszenie zwrotu VAT.

Termin zwrotu VAT

Przedsiębiorca, który odnotowuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, ma prawo zawnioskować do urzędu o zwrot różnicy – jednak środki nie wpływają na nie natychmiast. Standardowym terminem zwrotu VAT przez urząd skarbowy jest 60 dni.

Przepisy przewidują także przyśpieszony, 25-dniowy termin zwrotu VAT, który jest obwarowany dodatkowymi wymogami. Do najważniejszych należy konieczność opłacenia wszystkich faktur, z których wynika nadwyżka podatku naliczonego; lub limit kwoty do przeniesienia z poprzednich okresów, który nie może przekroczyć wartości 3.000 zł.

Split payment ułatwi szybszy zwrot VAT

Przepisy, które mają zacząć obowiązywać wraz z wejściem w życie podzielonej płatności, mogą zagwarantować przedsiębiorcy zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni, nawet jeśli nie spełnił on wskazanych powyżej warunków.

Aby zapewnić sobie szybki wpływ środków na konto, podatnik powinien spełnić zasadniczo tylko jeden warunek – zawnioskować o zwrot VAT na subkonto, przeznaczone na podatek VAT.

Jak widać, podatnik może zyskać sporo czasu, decydując się na przyjęcie zwrotu na koncie przeznaczonym wyłącznie dla VAT. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że środki przelane na taki rachunek nie mogą być rozdysponowane dobrowolnie – skorzystamy z nich tylko wtedy gdy:

  • Wykorzystujemy split payment płacąc za faktury zakupowe – VAT z faktur opłacany jest z subkonta dla VAT
  • Opłacamy podatek VAT należny, wynikający z pliku JPKV7/K.


W związku z powyższym, gdyby podatnik również w kolejnych okresach rozliczeniowych wykazywał nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, prawdopodobnie nie będzie miał okazji do spożytkowania całej kwoty, dostępnej na subkoncie. Co więcej, kolejne wnioski o zwrot mogą spowodować skumulowanie się środków na koncie dla VAT, a co za tym idzie – zamrożenie znaczących zasobów, szczególnie w przypadku małych firm.


 

Nie tylko split payment – sprawdź, jakie zmiany czekają twoją firmę w 2018 roku!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły