Rozliczenie zeznania rocznego przez e-US

|
ID: 778305491
|
Nie musisz czytać pomocy

 

Od 15 lutego 2024 roku organ podatkowy, udostępnia przedsiębiorcom (z wyjątkiem przedsiębiorców będących przedsiębiorstwem w spadku) możliwość rozliczenia zeznania rocznego za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Opcja sporządzenia zeznania rocznego przez e-US jest możliwa dla działalności gospodarczych opodatkowanych wg skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz zryczałtowanym (PIT-36, PIT-36L, PIT-28).

1. Twój e-PIT w e-US

W tym celu należy zalogować się na portalu e-Urząd Skarbowy.
Następnie należy przejść do opcji Złóż PIT lub do zakładki Twój e-PIT.

 

 

Jeśli pracujesz również na etacie lub umowie zlecenia, system podpowie Ci w pierwszej kolejności Twój PIT-37, dlatego należy wybrać opcję Zmień na PIT-36 (w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym lub wg skali):

 

 

lub wybierz opcję Złóż PIT-28 (w przypadku rozliczanie podatku w formie ryczałtu):

 

 

W kolejnym kroku będzie należało dodać przychody i koszty z prowadzonej w 2023 roku działalności gospodarczej, można to zrobić poprzez opcję edycji:

1.1 Przychody i koszty uzyskania przychodów

 

 

Po przejściu do edycji przychodów są szerokie możliwości dodania przychodów z różnych źródeł:

 • Wynagrodzenie z pracy
 • Dochody uzyskane za granicą
 • Emerytura, renta
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Działalność gospodarcza w formie spółki/spółek
 • Dochód z IP BOX niepodlegający opodatkowaniu stawką 5% i informacje o przychodach w okresie zawieszenia działalności gospodarczej
 • Działy specjalne produkcji rolnej prowadzonej indywidualnie
 • Działy specjalne produkcji rolnej prowadzonej wspólnie z innym podatnikiem lub w formie spółki/spółek
 • Umowa zlecenie, o dzieło
 • Prawa majątkowe
 • Odpłatne zbycie rzeczy
 • Działalność nierejestrowana
 • Sprzedaż przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
 • Zwiększenia podstawy obliczenia podatku/zmniejszenia straty
 • Inne źródła
 • Informacje o dochodach kapitałowych
 • Doliczenia do podatku
 • Straty z lat ubiegłych
 • Rozliczenie podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

 

 

Jeśli chcemy dodać źródło przychodów, wystarczy przy odpowiednim oknie kliknąć +Dodaj.

1.2 Należne i wypłacone zaliczki

W tej części formularza należy wprowadzić wszystkie należne i wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z rozbiciem na poszczególne miesiące.

 

 

1.3 Ulgi i odliczenia

 

 

W tej części możemy wpisać wszelkie ulgi i odliczenia jakie nam przysługują:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Ulga na dzieci lub informacje o uldze dla rodzin 4+ oraz dodatkowy zwrot z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci
 • Przychody zwolnione (ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów)
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Ulga na internet
 • Ulga termomodernizacyjna
 • Ulga uczniowska
 • Umowa aktywizacyjna
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • Ulgi mieszkaniowe
 • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • Darowizny
 • Ulga abolicyjna
 • Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych
 • Wydatki poniesione w ramach ulgi na zabytki
 • Wydatki poniesione na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), o których mowa w art. 26hc ustawy
 • Ulga IP BOX (art. 30ca ustawy PIT)
 • Odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (art. 26e ustawy PIT)
 • Odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację
 • Dodatkowa obniżka na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 638, z późn. zm.)
 • Odliczenie z tytułu kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu (art. 26ga ustawy PIT)
 • Ulga prowzrostowa
 • Odliczenie z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną
 • Odliczenie z tytułu wydatków na nabycie terminala płatniczego
 • Wierzytelności i zobowiązania nieodliczone w latach poprzednich
 • Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
 • Inne ulgi (odliczenie od dochodu, odliczenie od podatku)

W kolejnych krokach należy uzupełnić Organizację Pożytku Publicznego na rzecz której chcemy przekazać 1,5% podatku oraz dane podatnika i dane urzędu.

Na ostatnim etapie będziemy widzieć wyliczoną kwotę podatku do zapłaty lub zwrotu. Takie zeznanie możemy zaakceptować, zapisać, podejrzeć lub odrzucić:

 

 

2. Jakie dane pobrać z systemu ifirma.pl?

Prowadząc księgowość swojej firmy w systemie ifirma, część danych można w łatwy sposób pobrać z systemu księgowego.

Dane dotyczące podatku dochodowego można pobrać z zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ Zestawienie Danych, w dolnej części PIT roczny.

 

 

Każdą z kwot można skopiować, aby w łatwy sposób móc ją przenieść do zeznania w
programie Ministerstwa:

 

 

Z powyższego zestawienia można również skopiować wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ZUS z rozbiciem na zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

WAŻNE!
Danych dotyczących darowizn, odliczeń czy ulg nie znajdziesz w systemie ifirma, powinieneś je znać.

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce