w Pojazdy

Przekazanie samochodu z majątku prywatnego do majątku firmowego powinno zostać udokumentowane protokołem przekazania.

Wzór takiego protokołu jest dostępny na stronie: http://www.ifirma.pl/wlasna-firma/wzory-dokumentow

Wprowadzanie pojazdu

Pojazd na podstawie protokołu wprowadza się do serwisu w zakładce:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj pojazd” ➡ „Dodanie pojazdu” ➡ „Osobowy firmowy” lub „Ciężarowy firmowy”

w dacie sporządzenia oświadczenia.

Dane podczas dodawania uzupełnia się na podstawie sporządzonego oświadczenia. Jeśli jednak dostępny jest dokument nabycia samochodu, to można z niego skorzystać przy ustalaniu wartości początkowej.

Wartość początkową samochodu ustala się na podstawie dokumentu nabycia lub – w przypadku jego braku – na podstawie wartości rynkowej (zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Możliwość komentowania jest wyłączona.