Obowiązki podatnika na koniec roku podatkowego 2023 (ryczałt)

|
ID: 778305479
|
Nie tylko kawa jest 2w1

 

 

WAŻNE !

Od rozliczenia za rok 2022 PIT-28 został przeniesiony do pitroczny.pl

Aby rozliczyć zeznanie podatkowe PIT-28R za 2023 rok w serwisie Ifirma.pl należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i kliknąć w ikonę 2023

 
 


 


 

1. Spis z natury

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego (ryczałt ewidencjonowany) nie mają już obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego. Zmiana przepisów obowiązuje od 2019 roku.

2. Zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2023

Kwotę podatku za grudzień 2023 r. lub za IV kwartał 2023 r. wpłacamy na rachunek bankowy US nie później, niż do dnia 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny Mikrorachunek podatkowy.

3. Rozliczenie roczne

Termin składania deklaracji rocznej PIT–28 jest od 15 lutego 2024 do 30 kwietnia 2024 r.

Przedsiębiorca, który w roku 2023 otrzymał zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej za rok 2022, w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Na taki sposób postępowania wskazuje art. 21 ust. 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Doliczenia dokonuje się z uwzględnieniem stawek ryczałtu i kwot faktycznie odliczonych w zeznaniu rocznym.

4. Pracownicy

Przedsiębiorca, zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinien złożyć do urzędów skarbowych deklaracje roczne: PIT-4R, PIT 8AR, PIT-11 a w przypadku nierezydentów również informację o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania – IFT-1/IFT-1R.

PIT-4R za 2023 r. składamy do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników, nie później niż 31 stycznia 2024 r. Kopię wysłanego do urzędu PIT-4R podatnik przechowuje u siebie.

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R składamy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania w dniu składania deklaracji.

PIT-8AR za 2023 r. informacja o wysokości odprowadzonego zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzeń do 200 zł brutto – deklaracje składamy nie później niż do 31 stycznia 2024 r. do urzędu skarbowego, do którego wpłacane były w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy z działalności oraz zaliczki na podatek dochodowy za pracowników przy umowach zlecenie oraz o dzieło do kwoty 200 zł brutto. Kopię wysłanego do urzędu PIT-8R podatnik przechowuje u siebie.

Uwaga!

W tym przypadku pracownikowi nie wystawiamy deklaracji PIT-11. Na życzenie pracownika wystawiamy zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne za 2023 r.

W przypadku zmiany właściwości US dla podatku dochodowego w trakcie roku, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR składamy do urzędu skarbowego zgodnego z miejscem zamieszkania na dzień składania deklaracji.

PIT-11 za 2023 r. składamy wyłącznie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego, w którym rozlicza się pracownik – do dnia 31 stycznia 2024 r.

Drugi egzemplarz deklaracji PIT-11 należy przekazać pracownikowi do końca lutego 2024 r.

Deklaracje można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. PIT-11 można również przekazać pracownikowi drogą elektroniczną, np. mailem pod warunkiem, że pracodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny.

Pracownik może odebrać deklaracje osobiście – wówczas na kopii dokumentu konieczne będzie naniesienie przez pracownika daty odbioru oraz czytelnego podpisu.

Trzeci egzemplarz PIT-11 przedsiębiorca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

IFT-1R za 2023 r. w formie elektronicznej składamy do US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do 28 lutego 2024 r. (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), od 2020 r. nie ma znaczenia ilość zatrudnianych osób w firmie – nie można do urzędu skarbowego wysyłać IFT-1/1R w formie papierowej. Również do 28 lutego 2024 r. informację IFT-1R trzeba przekazać pracownikowi.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do 31 stycznia 2024 r. niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe mają obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS informację ZUS IWA.

Informację ZUS IWA za 2023 r. ma obowiązek wypełnić i przesłać do ZUS płatnik składek, który spełnił łącznie następujące warunki:

  • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. oraz przez co najmniej jeden dzień stycznia 2024 r.
  • w roku podatkowym, którego dotyczy ZUS IWA (2023), zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • na 31 grudnia 2023 r. jest wpisany do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”.

 

Jeżeli płatnik składek nie spełni chociaż jednego z tych warunków, nie wysyła do ZUS informacji ZUS IWA za rok 2023.

6. Zmiana formy opodatkowania

Każdy przedsiębiorca ma możliwość na początku nowego roku podatkowego złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania.

Z końcem roku warto przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa i zadecydować czy nadal chcemy korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Uwaga!

W związku ze zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości wyboru Karty Podatkowej jako formy opodatkowania. Prawo kontynuacji pozostaje przedsiębiorcom korzystającym już z tej formy opodatkowania.

Chcąc dokonać zmiany formy opodatkowania należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Termin złożenia wniosku jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z działalności. Tzn. jeśli pierwszy przychód będzie w styczniu 2024 to wniosek należy złożyć do 20 lutego 2024 r.

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie roku 2023 nabywali określony rodzaj usług niematerialnych od kontrahentów zagranicznych, mają obowiązek sporządzenia i złożenia informacji IFT-2R w terminie do 1 kwietnia 2024 r. (31 marca 2024 wypada w niedzielę). Szczegółowe informacje o samej deklaracji oraz czynnościach wykonywanych w serwisie ifirma.pl, zostały zamieszczone w naszej instrukcji.

Rozliczenie roczne ZUS

Przedsiębiorcy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym, którzy w roku 2023 opłacali składki zdrowotne, od podstawy wymiaru w zależności od przedziału uzyskiwanego przychodu lub na podstawie przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszonym o zapłacone składki społeczne, po zakończeniu roku 2023, mają obowiązek wykonania rozliczenia rocznego składki zdrowotnej. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2023 zostanie wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS za miesiąc kwiecień 2024, czyli ten miesiąc, w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego podatkowego. Jeśli w wyniku rozliczenia rocznego okażę się, że składki zapłacone w trakcie roku 2023 były niższe niż wysokość rocznej podstawy jej wymiaru, przedsiębiorca będzie miał obowiązek dopłacić różnicę. Dopłata składki powinna być dokonana do 20 maja 2024 roku.

 

Autor: Zespół ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce