Księgowanie ubezpieczenia pojazdu

|
ID: 778304638
|
Kategorie: Pojazdy
Nie musisz czytać pomocy

1. Wydatki poniesione na ubezpieczenie pojazdu

Przedsiębiorcy bardzo często wykorzystują w działalności gospodarczej pojazdy, w związku z czym wykupują polisy ubezpieczeniowe obowiązkowe (OC – Odpowiedzialność Cywilna) oraz dobrowolne (AC – Autocasco, NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków czy GAP – Guaranteed Asset Protection).

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Koszt podatkowy powinien być poniesiony i należycie udokumentowany przez podatnika. Zgodnie z opinią organów skarbowych polisę można uznać za dokument księgowy, jeśli zawiera poniższe dane:

 • informacje dotyczące stron umowy,
 • datę wystawienia polisy,
 • opis przedmiotu umowy (rodzaj i zakres ubezpieczenia oraz okres, który obejmuje),
 • wartość składki,
 • podpisy stron,
 • datę dokonania płatności (jeśli polisa opłacana jest przelewem bankowym, to potrzebny jest dodatkowo dowód zapłaty).

Ubezpieczenia można podzielić na obowiązkowe (OC) i nieobowiązkowe (AC, NNW oraz GAP).
W przypadku ubezpieczenia nieobowiązkowego AC czy GAP wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przyjętą dla celów ubezpieczenia, natomiast ubezpieczenia OC oraz NNW nie są ustalane w oparciu o wartość samochodu.

Zaliczając do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z ubezpieczeniem AC i GAP samochodu należy pamiętać o limicie wynikającym z art. 23 ust. 1 pkt 47 updof, który mówi, iż „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 150 000 zł z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia”. Powyższego ograniczenia nie trzeba stosować w przypadku ubezpieczeń OC i NNW, gdyż są to ubezpieczenia, za które wysokość składki nie jest uzależniona od wartości rynkowej pojazdu.

Przykład:

 • Wartość początkowa pojazdu dla celów ubezpieczenia wynosi 200.000 zł.
 • Składka na ubezpieczenie AC wynosi 5000 zł.
 • Wyliczenie: (150.000 / 200.000) X 5000 = 3750 zł.
 • Do kosztów zaliczymy wyłącznie 3750 zł.

2. Ubezpieczenie AC i OC – pojazd osobowy niefirmowy (własność prywatna przedsiębiorcy)

Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy, wykorzystujący swój prywatny samochód do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zaliczać do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków związanych z ich bieżącą eksploatacją (w miejsce dotychczas stosowanej kilometrówki). Ten limit również dotyczy ubezpieczenia AC, OC i NNW.

Ubezpieczenie a koszt firmy – porównanie w pigułce

 

 

4. Księgowanie w serwisie ifirma.pl

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu, np. umowy.

Wydatek księgujemy w dacie wystawienia polisy, przez zakładkę:

Pojazdy ➡ Rozliczenie pojazdu ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Ubezpieczenie ➡ +ac lub +oc, nnw, inne.

 

 
 
 

W przypadku księgowania OC, NNW lub innego ubezpieczenia w polu rodzaj dokumentu należy wybrać umowa.

WAŻNE!
W przypadku płatności ratalnej sposób księgowania jest identyczny. Wprowadzamy całą kwotę wynikającą z polisy w dacie jej wystawienia.

Przykład 1. Księgowanie ubezpieczenia dla pojazdu o wartości 220 tys zł

Pan Jacek używa w swojej jednoosobowej działalności pojazd firmowy osobowy o wartości 220 tys zł. Wykupił dla tego pojazdu ubezpieczenie OC, AC, NNW oraz GAP. Całość polisy opiewa na kwotę 6500 zł. W jaki sposób Pan Jacek powinien zaksięgować taką polisę?

Przede wszystkim należy znać wartość poszczególnych składowych polisy. W przypadku Pana Jacka są to kwoty:

 • OC: 1500 zł
 • AC: 3200 zł
 • NNW: 300 zł
 • GAP: 1500 zł

Znając już poszczególne wartości składek można przystąpić do księgowania:

 • ubezpieczenie OC nie jest limitowane dlatego w całości może być zaliczone w koszty podobnie jak ubezpieczenie NNW. W serwisie ifirma.pl należy przejść do zakładki Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Ubezpieczenie ➡ +oc, nnw, inne i uzupełnić formularz zgodnie z posiadaną umową:
 •  

   

  W kosztach zostanie wykazana pełna księgowana wartość.

   

   

 • księgowanie ubezpieczenia zarówno AC jak i GAP jest zależne od wartości pojazdu, dlatego w serwisie Ifirma.pl należy przejść do zakładki Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Ubezpieczenie ➡ +ac i uzupełnić formularz zgodnie z posiadaną umową wskazując wartość pojazdu przyjętą do celów ubezpieczenia, a w tym przypadku będzie to 220 tys zł. Ze względu na fakt, iż ubezpieczenie AC i GAP są księgowane w ten sam sposób można zsumować wartość składek:
 •  

   

  Wartość księgowanego kosztu zostanie wyliczona zgodnie z proporcją 150/220 co daje 68,182%.

  4700 zł x 68,182% = 3204,55 zł

   

   

  Przykład 2. Księgowanie ubezpieczenia dla pojazdu osobowego w leasingu o wartości 100 tys zł.

  Pani Krysia używa w działalności pojazd w leasingu o wartości 100 tys zł. Wykupiła dla tego pojazdu pakiet ubezpieczeń AC, OC, NNW i GAP o wartości 4000 zł. Jak powinna zaksięgować?

  W związku z tym, że wartość pojazdu nie przekracza limitu 150 tys zł, Pani Krysia może zaksięgować całość polisy sumarycznie, ponieważ w tym przypadku każda ze składowych jest księgowana w ten sam sposób. W serwisie ifirma.pl należy przejść do zakładki Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Ubezpieczenie ➡ +oc, nnw, inne i uzupełnić formularz zgodnie z posiadaną umową, w polu Nazwa wydatku należy wskazać jakich składek dotyczy księgowanie (AC, OC, NNW i GAP), a w polu Kwota wpisując całą wartość z polisy:
   

   

  Zgodnie ze schematem księgowania, w KPiR zostanie wykazana pełna kwota z polisy:

   

   

  Przykład 3. Księgowanie ubezpieczenia dla pojazdu prywatnego przedsiębiorcy, bez względu na wartość pojazdu.

  Pani Maria używa w działalności swój prywatny pojazd osobowy, który nie stanowi składnika majątku firmy. Dla tego pojazdu wykupiła Polisę AC, OC i NNW o wartości 3400 zł. Jak powinna zaksięgować taki wydatek?
  W związku z tym, że jest to pojazd prywatny przedsiębiorcy, sporadycznie użytkowany również w działalności koszt będzie ograniczony jedynie do 20% wartości polisy.
  W serwisie ifirma.pl należy przejść do zakładki Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Ubezpieczenie ➡ +oc, nnw, inne i uzupełnić formularz zgodnie z posiadaną umową, w polu Nazwa wydatku należy wskazać jakich składek dotyczy księgowanie (AC, OC, NNW), a w polu Kwota wpisując całą wartość z polisy:

   

   
  3400 x 20% = 680 zł

   

   
  ▲ wróć na początek

   

  Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce