Kopiowanie wydatku

Funkcja kopiowania wydatków pozwala na usprawnienie księgowania faktur kosztowych na koncie Użytkownika. Wybór tej opcji polega na kopiowaniu wydatku takiego samego rodzaju, wprowadzonego w dniach/miesiącach wcześniejszych, powielając częściowo zawartość formularza kopiowanego kosztu.

Kopiowanie jest możliwe dla następujących wydatków:

 • Zakup towarów handlowych lub materiałów,
 • Koszt prowadzenia firmy,
 • Opłata za telefon/internet,
 • Koszty mediów i usług telekomunikacyjnych,
 • Czynsz za lokal,
 • Opłata za prąd, wodę, gaz, CO, wywóz śmieci,
 • Uniwersalny,
 • Opłaty bankowe (prowizje),
 • Odsetki od kredytu,
 • Koszty uboczne zakupu,
 • Dowód księgowy,
 • Dowód księgowy w walucie,
 • Dowód wewnętrzny,
 • Import usług,
 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • Dostawa, z tytułu której podatnikiem jest nabywca (dla dostaw od firm zagranicznych na terytorium Polski, nie zarejestrowanych w Polsce do VAT).


Wydatki których nie ma możliwości skopiowania to:

 • Zakup paliwa
 • Koszty związane z pojazdem inne niż zakup paliwa
 • Zakup wyposażenia
 • Zakup środka trwałego
 • Zakup wartości niematerialnej i prawnej
 • Hotele i gastronomia
 • Zakup samochodu osobowego
 • Zakup samochodu ciężarowego
 • Import towarów handlowych
 • Import – koszty prowadzenia działalności


Akcja kopiowania otwiera formularz dodawania wydatku tego samego typu jak wydatek kopiowany, z uzupełnionymi na podstawie kopiowanego wydatku danymi:

 • rodzaj dokumentu,
 • sprzedawca,
 • nazwa wydatku,
 • wartość wydatku (kwoty),
 • koszty wysyłki (dla zakupu towarów handlowych i materiałów),
 • wydatek związany ze …,
 • wpis do KPIR (dla wydatku uniwersalnego, dowodu księgowego, dowodu księgowego w walucie, dowodu wewnętrznego),
 • wpis do Ewid. Zakupów VAT (dla uniwersalnego),
 • zaznaczoną opcję „zakup środka trwałego” (dla uniwersalnego),
 • nazwa (dla dowodu księgowego, dowodu księgowego w walucie, dowodu wewnętrznego),
 • opis (dla dowodu księgowego, dowodu księgowego w walucie, dowodu wewnętrznego),
 • mnożnik (dla dowodu księgowego, dowodu wewnętrznego),
 • waluta (dla dowodu księgowego w walucie).


Pomimo automatycznego uzupełnienia rubryk, wszystkie pola są możliwe do edycji i wprowadzenia zmian.

Kopiowanie wydatku jest możliwe z tego samego miesiąca lub poprzednich.

Możliwość skopiowana wydatku jest widoczna przy zaksięgowanych kosztach w zakładce Wydatki ➡ Lista wydatków

 


 

Przy wydatkach, w których jest możliwość skopiowania, w ostatniej kolumnie jest widoczny symbol kopiowania, pozwalający na skorzystanie z funkcji.

 


 

Wybranie funkcji kopiowania wydatku, przenosi Użytkownika do formularza częściowo skopiowanego. Pola, które nie są wypełnione, należy uzupełnić samodzielnie.

 


 
Innym miejscem, w którym jest opcja skopiowania, to opcje położone na samym dole, po wejściu w szczegóły kopiowanego wydatku.

W tym celu należy przejść do zakładki Wydatki ➡ Lista wydatków

 


 
Na liście wydatków można odnaleźć daną pozycję i wybrać numer zaksięgowanego dokumentu.

 


 

Po otworzeniu formularza wydatku, w dolnych opcjach jest widoczna funkcja skopiuj.

 


 

W celu skopiowania wydatku, zaksięgowanego w poprzednim miesiącu, należy w lewym górnym rogu ustawić miesiąc księgowy, w którym wydatek ma być zaksięgowany. Następnie na osi czasu należy wybrać numer miesiąca, w którym został już zaksięgowany wydatek tego samego rodzaju, w celu jego skopiowania i wybrać funkcję.

 


 

Kopiowanie wydatków jest funkcją szczególnie przydatną w firmach, w których występuje powtarzalność wydatków, ponoszonych u tych samych kontrahentów jak np. dostawcy usług telekomunikacyjnych, internetu, opłaty za czynsz, stali dostawcy towarów handlowych itp.

 

Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły