w FakturyTransakcje zagraniczne
Faktura z ceną w walucie obcej jest typem faktury dla sprzedaży opodatkowanej w Polsce, na której kwota netto i brutto są określone w walucie obcej, a podatek VAT w złotówkach.

Faktura z ceną w walucie obcej ma zastosowanie przy sprzedaży wysyłkowej na rzecz ososby fizycznej, której miejscem zamieszkania jest terytorium Unii Europejskiej.

Wystawianie faktur z ceną określoną w walucie obcej w ifirma.pl

Aby wystawić ten rodzaj faktury:

  1. przejdź do zakładki „Faktury” ➡ „Lista faktur”
  2. wybierz „Faktura z ceną określoną w walucie obcej”

  1. określ typ sprzedaży: „sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju” lub „krajowa sprzedaż towarów i usług”,

  1. uzupełnij pola formularza, a po zweryfikowaniu poprawności danych ➡ „zatwierdź”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.