Jak wystawić fakturę z ceną określoną w walucie obcej

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami są coraz częściej rozliczane w walutach obcych. Nie zabraniają tego również przepisy podatkowe. Faktura z ceną w walucie obcej jest typem faktury dla sprzedaży opodatkowanej w Polsce, na której kwoty netto i brutto są określone w walucie obcej, a podatek VAT w złotych. Faktura z ceną w walucie obcej ma zastosowanie również przy sprzedaży wysyłkowej na rzecz osoby fizycznej, której miejscem zamieszkania jest terytorium Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca krajowy wystawiający fakturę w walucie obcej nie ma obowiązku przeliczenia podatku VAT na tę walutę. Wyrażenie podatku w walucie obcej nie jest błędem, lecz należy pamiętać, że konieczne jest podanie na fakturze wartości podatku VAT w złotych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wskazują, że kwoty podatku wykazuje się w złotych. Oznacza to, że musimy kwotę podatku wyrażoną w walucie obcej przeliczyć na walutę krajową. Do przeliczenia stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzające dzień sprzedaży.

Wystawianie faktury z ceną określoną w walucie obcej

Fakturę z ceną określoną w walucie obcej zarówno dla osoby fizycznej, jak i firmy wystawiamy przez zakładkę Faktury ➡ Lista faktur lub Wystaw inną. W górnej części listy faktur nad poziomą osią czasu znajduje się opcja do wystawiania faktur o nazwie Faktura z cena określoną w walucie obcej.


 

Na formularzu faktury z ceną określoną w walucie obcej, w prawym górnym rogu w pozycji Typ sprzedaży wybieramy z listy: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju lub krajowa sprzedaż towarów i usług.


Dodatkowe oznaczenia faktur widoczne są w pliku jpk. Szczegółowe informacje dotyczące kodów GTU i dodatkowych oznaczeń faktur są dostępne w artykule.

Szczegółowa instrukcja jak procedury podatkowe ujmuje się w serwisie znajduje się tutaj.

W celu sprawdzenia oznaczenia faktury wybieramy ikonę JPK.


 

W następnej kolejności możemy wybrać walutę, w której ma być wystawiona faktura:


 

Na fakturze wystawianej w walucie obcej jest możliwość wybrania języka, w którym ma być wystawiona faktura. Tłumaczone są stałe elementy faktury. W zakładce Konfiguracja ➡ Domyślne ustawienia możemy ustawić główny język faktur wystawianych w obcych walutach.


 

Po uzupełnieniu: nabywcy, daty wystawienia i sprzedaży, terminu płatności, serii numeracji, typu sprzedaży oraz waluty – wpisujemy nazwę towaru lub usługi.

W pozycji CN/PKWIU mamy możliwość wyboru kodu CN towaru. Informacje na ten temat znajdziemy w artykule Nowa matryca stawek VAT już od lipca 2020 r.


 

W pozycji GTU wybieramy kody grup towarów i usług GTU służące oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży i zakupu, które będą widoczne na pliku JPK_V7K lub JPK_V7M.


 

Przy wybraniu innej waluty, niż krajowa obowiązkowo pobieramy kurs NBP. Jeżeli chcemy, żeby kurs pojawił się na fakturze, zaznaczamy opcję Pokaż kurs NBP na wydruku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wymagają podawania na fakturze kursu waluty, jaki został zastosowany do przeliczenia wartości.Należy jednak pamiętać, że każda faktura w walucie obcej do celów księgowych musi zostać przeliczona na walutę krajową. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług wykazane na fakturach wartości w walutach obcych przelicza się na złote, według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W praktyce jest to dzień dostawy towaru lub wykonania usługi – chyba że przed tym dniem otrzymamy zapłatę, wtedy jest to dzień otrzymania zapłaty.

W podatku dochodowym do przeliczenia wartości określonych w walucie, tak samo stosujemy średni kurs danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Dzień uzyskania przychodu to dzień dostawy towaru lub wykonania usługi – chyba że przed tym dniem wystawimy fakturę lub otrzymamy zapłatę.

Zasady rozliczania różnic kursowych zostały opisane w artykule: Różnice kursowe – jak rozliczyć?

Przy transakcjach walutowych powstają różnice kursowe. Jeżeli wystawiając fakturę jest ona zapłacona to wybieramy ikonę + dodaj pozycję.W sytuacji, gdy zapłatę otrzymaliśmy w walucie obcej, wybieramy w formie zapłaty Waluta obca, uzupełniamy wpłaconą przez kontrahenta kwotę i datę otrzymania zapłaty. W pozycji kurs z dnia zapłaty wpisujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty. Po uzupełnieniu tych danych zatwierdzamy.
    Przykład: Podatnik sprzedał w dniu 15 sierpnia br. towar na kwotę netto 14,76 euro, w tym kwota netto wynosiła 12,00 euro i podatek 2,76 euro (11,76 PLN), na który w dniu 20 sierpnia br. wystawił fakturę w walucie obcej. W dniu 18 sierpnia br. podatnik otrzymał zapłatę od kontrahenta na rachunek walutowy. Wystawiając fakturę wyliczamy od razu różnice kursowe. W pozycji Forma zapłaty wybieramy waluta obca, kwota wpłacona [EUR] wpisujemy 12,00, data otrzymania zapłaty – 18.08.2017, kurs z dnia zapłaty – 4,2541. Ponieważ kontrahent dokonał zapłaty na rachunek walutowy i przy wpłacie bank nie dokonał przewalutowania waluty, do wyliczenia różnic kursowych przyjmujemy średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty, czyli w tym przypadku z dnia 17.08.2017r.

W przypadku, gdy zapłata za fakturę w walucie dokonana zostanie na rachunek bankowy prowadzony w PLN, różnice kursowe wyliczamy w następujący sposób: w pozycji forma zapłaty wybieramy PLN, uzupełniamy kwotę w walucie, datę i kwotę otrzymanej zapłaty w PLN.
    Przykład: Podatnik sprzedał w dniu 15 sierpnia br. towar na kwotę netto 14,76 euro, w tym kwota netto wynosiła 12,00 euro i podatek 2,76 euro (11,76 PLN), na który w dniu 20 sierpnia br. wystawił fakturę w walucie obcej. W dniu 18 sierpnia, podatnik otrzymał zapłatę od kontrahenta na rachunek bankowy prowadzony w PLN.

    Kwota należności zapłacona w walucie została przeliczona przez bank, według kursu banku jaki stosuje przy zakupie waluty (odsprzedaż waluty do banku) w naszym przykładzie będzie to kwota 4,1000 zł x 12,00 euro = 49,00 zł. W pozycji Forma zapłaty wybieramy PLN, kwota wpłacona [EUR] wpisujemy 12,00, data otrzymania zapłaty – 18.08.2017r., kwota w PLN – wpisujemy 49,00 zł.


Jeżeli zapłata za fakturę zostanie dokonana w tym samym lub w następnym miesiącu po jej wystawieniu, w serwisie ustawiamy w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z datą zapłaty. Przechodzimy do zakładki Faktury ➡ Lista faktur na osi czasu ustawiamy miesiąc zgodny z datą wystawienia faktury w walucie obcej i wybieramy opcję + różnice kursowe.


 

Uzupełniamy pozycje: forma zapłaty, kwota, data zapłaty (dzień, w którym otrzymaliśmy wpłatę) i kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.


Autor: Teresa Poślednicka – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce