Jak ustawić domyślną stawkę ryczałtu

w Ryczałt

Przy rozliczaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych warto dla ułatwienia wystawienia dokumentów sprzedaży ustawić domyślną stawkę ryczałtu.
Możemy to zrobić na dwa sposoby:

Stawka ryczałtu zdefiniowana na liście towarów i usług jest nadrzędna wobec domyślnej stawki ryczałtu ustawionej w konfiguracji. Zatem jeśli towar/usługa ma zdefiniowaną stawkę ryczałtu zostanie ona zaczytana do faktury, jeśli nie ma zdefiniowanej stawki ryczałtu zaczyta się stawka domyślna z konfiguracji. Bez względu na ustawioną domyślną stawkę ryczałtu serwis w szczególnych przypadkach narzuca określoną stawkę ryczałtu. Dzieje się tak w przypadku poszczególnych formularzy:

  • Faktura na usługi budowlane – stawka ryczałtu 5,5%
  • Utarg dzienny brutto sprzedaży towarów – stawka ryczałtu 3%
  • Sprzedaż środka trwałego – stawka ryczałtu 3%
  • Odsetki bankowe – stawka ryczałtu 3%
  • Wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana – stawka ryczałtu 3%

Narzucone przez serwis stawki ryczałtu wynikają bezpośrednio z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak ustawić jedną stawkę ryczałtu dla wszystkich pozycji

Ustawiona domyślna stawka ryczałtu jest stosowana przez serwis we wszystkich przypadkach gdzie nie została zdefiniowana inna stawka ryczałtu m. in towary i usługi z modułu Magazyn, pozycje faktur wpisywane ręcznie.

Ustawienia domyślnej stawki ryczałtu możemy dokonać w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Domyślne ustawienia
Na dole formularza domyślne ustawienia wybieramy opcję edytuj

 

 

Następnie z rozwijanej listy przy polu stawka ryczałtu wybieramy odpowiednią wartość.

 

 

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem zatwierdź na dole formularza.

 

 

Po dokonaniu ustawienia domyślnej stawki ryczałtu będzie automatycznie wskazywana w formularzach związanych z przychodem w zakładce Faktury/Rachunki jak to prezentuje poniższy zrzut.

 

 

Jak ustawić stawkę ryczałtu dla konkretnej usługi/towaru

Dla sprawniejszego wystawiania dokumentów sprzedaży w serwisie można zdefiniować listę towarów i usług. Jak to zrobić przedstawia odrębna instrukcja.

Mając skonfigurowane konto dla formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, dodając towar/usługę, użytkownik ma możliwość przypisania indywidualnej stawki ryczałtu dla dodawanego towaru/usługi.

 

 

Jeśli mamy zdefiniowaną listę towarów i usług w serwisie dla każdej pozycji możemy przypisać indywidualną stawkę ryczałtu.
W tym celu przechodzimy do zakładki Rachunki/Faktury → Towary i usługi

 

 

Z Listy standardowych towarów i usług wyświetlamy szczegóły pierwszej pozycji wybierając jej identyfikator.

 

 

W szczegółach towaru/usługi możemy zdefiniować stawkę ryczałtu dla danej pozycji wybierając z rozwijanej listy odpowiednią wartość.

 

 

Zmianę zatwierdzamy przyciskiem zatwierdź na dole formularza.

 

 

Po dokonaniu zmiany dla pierwszej pozycji przechodzimy do kolejnej i powtarzamy czynności opisane powyżej

 

 

Uwaga!
W przypadku korzystania z modułu Magazyn nie ma możliwości zdefiniowania stawki ryczałtu dla towarów i usług z magazynu. W trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży dla towarów z magazynu serwis ustawia domyślną stawkę ustawioną w konfiguracji serwisu.

 

Autor: Łukasz Wróbel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły