Jak uzupełnić dane właściciela na koncie

w Jak zacząćKonfiguracja Tagi: konfiguracjapoczątekubezpieczenie rodzinyustawieniawłaściciel

1. Dane właściciela

Dostępne są w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja, które pobierane są automatycznie z GUS lub wpisane ręcznie przez użytkownika.
W tym polu uzupełniane są dane dotyczące właściciela: imię i nazwisko, adres zamieszkania, urząd skarbowy oraz dane, które posłużą do tworzenia deklaracji podatkowych oraz ZUS rozliczeniowych i zgłoszeniowych.


 

Na koncie spółek – uzupełniamy dane wspólników (najczęściej jest dwóch wspólników, ale może być ich więcej) oraz dodatkowo podajemy informacje dotyczące: Udziały wspólników, jak i dołączenie nowego lub wymiana jednego ze wspólników spółki, można zmienić na początku roku lub po założeniu nowego konta w serwisie, jeżeli na koncie nie zostały wygenerowane deklaracje PIT.

 

 


 

2. Ubezpieczenie osób z rodziny

W tej zakładce możemy dokonać zgłoszenia jak i wyrejestrowania członka rodziny, który będzie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu. W pierwszej kolejności należy dodać osobę, którą chcemy zgłosić do ubezpieczeń w tym celu należy wybrać opcję + dodaj osobę.


 

W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia po zatwierdzeniu wprowadzonych danych należy wybrać opcję wygeneruj ZUS ZCNA, zaznaczyć checkbox Dodaj do e-deklaracji oraz Zgłoszenie i podać Datę zgłoszenia do ubezpieczenia:


 

Wybieramy opcję przekaż do podpisu.
 

Przy braku zaznaczenia chcekboxa Dodaj do e-deklaracji serwis wyświetli informacje: Nie wybrano żadnego członka rodziny i nie będzie możliwości przekazania deklaracji do podpisu.


 

UWAGA!
Dodaj do e-deklaracji oznacza, że deklaracja ZUS ZCNA będzie widoczna w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS.


 

Wyrejestrowania z ubezpieczenia członka rodziny dokonujemy również na deklaracji ZUS ZCNA zaznaczając, to samo co wyżej oraz Wyrejestrowanie, podajemy Datę zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia:


 

Następnie wybieramy opcję przekaż do podpisu.

Uwaga!
Przekaż do podpisu oznacza,
że dokument zostanie podpisany przez pracownika serwsiu ifirma.pl i przekazany do ZUS. Jego status można sprawdzić w zakładce Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS w kolumnie status.

 

Usunięcie przekazanej deklaracji ZUS z podpisu, możliwe jest z poziomu konta użytkownika po przejściu do zakładki Deklaracje ➡ e-Deklaracje ZUS. Przy odpowiedniej deklaracji po prawej stronie ekranu wybieramy opcję usuń (czerwona ikona – kosz) i następnie potwierdzamy.


 

3. Dane kontaktowe

W tej zakładce podajemy dane służące do kontaktu administratora serwisu ifirma.pl z użytkownikiem.


 

 

Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły