Zmiany w zakresie opodatkowania dochodów i przychodów z najmu od 2018 roku

Nowa stawka ryczałtu dla przychodów przekraczających 100 tys. zł

Przychody z najmu, jeśli podatnik wybrał ich opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, aktualnie opodatkowane są jednolitą stałą stawką ryczałtu 8,5%.
Nowy rok przyniesie nową stawkę, jako wypracowany kompromis między różnymi rozwiązaniami. Proponowano różne zapisy od nowego roku, m.in. pojawił się projekt doprecyzowania czy krótkotrwały wakacyjny najem jest najmem prywatnym czy też działalnością gospodarczą. Inne plany zakładały, że przekroczenie określonego progu spowoduje, że w następnym roku podatnik nie będzie mógł skorzystać z tej formy opodatkowania.


Ostatecznie wprowadzono roczny limit kwotowy w wysokości 100.000 zł warunkujący możliwość stosowania niskiej stawki ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą – stawka 8,5%. Przychody do tej wysokości opodatkowane są dotychczasową stawką. Przychody ponad limit opodatkowane będą nową stawką 12,5% (tylko nadwyżka).
W przypadku małżonków, między którymi istnieje małżeńska wspólność majątkowa, limit dotyczyć będzie ich łącznych przychodów z najmu.

Urzędowy druk zawiadomienia

Nowością od 2018 roku jest również możliwość złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na druku urzędowym.
Druk urzędowy nie jest obowiązkowy. Możliwym nadal będzie złożenie zawiadomienia w zwykłej pisemnej formie lub korzystając ze wzorów zawiadomień udostępnianych przez urzędy skarbowe.


Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły