Wystawianie e-faktur i wymogi formalne

w Faktury

Z dniem 1 stycznia 2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528) zostało uchylone, a przepisy przeniesiono do ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie o podatku od towarów i usług znajdzie się definicja faktury oraz faktury elektronicznej.

Definicje faktur

Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej lub formie elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej postawie.

Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę w formie elektronicznej, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym.

Faktura elektroniczna od faktury papierowej różni się jedynie tym, że będzie w formacie elektronicznym. Podatnik określa format, może to być np. e-mail z załącznikiem pliku w postaci PDF.

Wymogi formalne

E-faktury mogą być wysyłane tylko tym kontrahentom, którzy wyrazili na to zgodę. Od 1 stycznia 2013 r. akceptację można uzyskać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej, jeżeli kontrahent wrazi zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej, dodając kontrahenta należy zaznaczyć opcję „Zgoda na otrzymywanie e-faktur”.

Wystawianie e-faktur

Wystawienie e-faktury niczym się nie różni od zasad ogólnych. Dodając kontrahenta, należy uzupełnić adres e-mail kontrahenta, wtedy po wystawieniu faktury kontrahentowi aktywna będzie funkcja „Wyślij mailem e-fakturę”.

Konsekwencje wystawienia e-faktury

Ponieważ przepisy wymagają, aby e-faktura była zabezpieczona przed ingerencją i zmianami treści, to po skorzystaniu z funkcji „Wyślij mailem e-fakturę” serwis blokuje możliwość edycji danych. Pozwala na usunięcie dokumentu. Zmian można dokonywać tylko poprzez wystawienie faktury korygującej.

Oprócz opcji wysyłania e-faktury została zachowana dotychczasowa funkcja wysyłania obrazu faktury mailem.

Przechowywanie i udostępnianie e-faktur

Wystawione faktury będą przechowywane w serwisie. W zakładce Faktury ➡ Wyszukiwanie można wyświetlić listę e-faktur według wybranych kryteriów przeszukiwania oraz uzyskać podgląd e-faktury w formacie PDF.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły