Samochód osobowy u podatnika zwolnionego z VAT a pełne koszty

w Pojazdy Tagi: ewidencjakosztyodliczenieosobowypełnesamochódVATzwolnienie

Dotychczas podatnicy, korzystający ze zwolnienia z VAT, nie mieli trudności z rozliczaniem wydatków od firmowych samochodów osobowych. Od 2019 r. pojawiły się jednak limity także w zakresie podatku dochodowego. Możliwość zaliczenia pełnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie zniknęła, wymaga jednak więcej wysiłku.

Samochody osobowe 2019 – użycie mieszane

Idea ograniczenia w zakresie podatkowym wydatków samochodowych wynika z faktu, że – szczególnie w jednoosobowych działalnościach gospodarczych – ciężko jest oddzielić wykorzystanie prywatne od firmowego. Tym samym ustawodawca, począwszy od przepisów dotyczących VAT ograniczył w pewnym stopniu możliwość rozliczenia pełnych wydatków samochodowych w kosztach.

W związku z powyższym od 2019 r. samochody osobowe, będące środkami trwałymi będą miały dwa ograniczenia: kwotowe i procentowe. Pierwsze z nich dotyczy wartości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych w koszty, drugie zaś wpływa na możliwość rozliczenia wydatków eksploatacyjnych w wysokości 75% w kosztach uzyskania przychodów. Jednocześnie ustawodawca zakłada, że jeśli samochód osobowy byłby wykorzystywany rzeczywiście wyłącznie dla celów firmowych, to możliwe byłoby stuprocentowe zaliczenie wydatków z nim związanych do kosztów.

Samochody osobowe wyłącznie firmowe?

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT nie byli dotychczas zobowiązani do udowadniania, że samochody wykorzystują wyłącznie firmowo. Obecnie warto jednak, aby również tacy przedsiębiorcy zainteresowali się w pewnym stopniu Ustawą o VAT –mamy tam bowiem szczegółowy opis ewidencji przebiegu pojazdu, która jest wymagana do odliczania 100% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Obecnie ta sama ewidencja może być przez czynnych podatników VAT stosowana również dla celów PIT, co pozwala sądzić, że ze wzoru mogą skorzystać również podatnicy zwolnieni.

Zatem, zgodnie z art. 86a ust. 7 Ustawy o VAT, ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny samochodu,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem, i obejmujący:
  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd – dokąd),
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem,
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

 

Uwaga!
Co istotne, Ustawa o PIT – w przeciwieństwie do vatowskiej – nie nakłada na przedsiębiorców chcących rozliczać 100% kosztów obowiązku zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego.

 

Nie tylko eksploatacja – sprawdź, jak zmienił się leasing samochodów osobowych w 2019 r.

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły