Rozliczenie straty w zeznaniu rocznym PIT-28R

w Ryczałt

 

 

WAŻNE !

Od rozliczenia za rok 2022 PIT-28 został przeniesiony do pitroczny.pl

Aby rozliczyć zeznanie podatkowe PIT-28R za 2022 rok w serwisie Ifirma.pl należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i kliknąć w zieloną ikonę

2022 
 


 

Przedsiębiorca, który w poprzednich latach osiągnął stratę z tytułu prowadzonej działalności, ma prawo ją rozliczyć:

  • w pięciu kolejnych latach, przy czym w jednym roku nie więcej niż 50% straty z danego roku lub
  • jednorazowo w jednym z kolejno następujących po sobie 5 latach do kwoty maksymalnie 5 mln zł, nierozliczoną kwotę straty z danego roku może rozliczyć w pozostałych latach 5 letniego okresu, przy czym w jednym roku nie więcej niż 50% kwoty straty (począwszy od strat poniesionych po 31.12.2018 r.).

Informacje na ten temat znajdują się tutaj.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, która we wcześniejszych latach była opodatkowana skalą podatkową bądź podatkiem liniowym, to przy przejściu na ryczałt ewidencjonowany również będzie mógł odliczyć stratę podatkową.

Stratę z lat ubiegłych można uwzględnić na bieżąco- przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku lub można poczekać na rozliczenie jej w zeznaniu rocznym.

Wprowadzenie kwoty straty do serwisu ifirma.pl

Kwotę strat z lat poprzednich, możliwą do rozliczenia w danym roku, należy wprowadzić do serwisu w zakładce:
Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → PIT i w części PIT 28, trzeba wybrać edytuj i wpisac już odpowiednia kwotę możliwej do rolziczenia straty.

 

 

 

 

Wprowadzona kwota straty zostanie automatycznie uwzględniona w zeznaniu rocznym generowanym w serwisie- na formularzu PIT 28 (ryczałt ewidencjonowany) w polu nr 78 i oczywiście zostanie w dalszej części rozliczona.

 

 

Instrukcja wypełniania deklaracji rocznej PIT-28 za 2021 r znajduje się tutaj.

 

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły