Opłaty środowiskowe z tytułu emisji spalin – obowiązek rozliczenia do końca marca!

|
ID: 778304925
|
Kategorie: Deklaracje
|
Nie tylko kawa jest 2w1

Większość przedsiębiorców spotyka się z obowiązkiem rozliczenia opłaty środowiskowej z uwagi na użytkowanie w działalności pojazdów silnikowych. Nie ma tutaj znaczenia, czy przedsiębiorca użytkuje w działalności prywatne czy firmowe auto. Rozliczając koszty pojazdu w firmie należy liczyć się z tym, że obowiązek ewidencyjny, a czasem również obowiązek wniesienia opłaty, nas nie ominie.

Przedsiębiorcy opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszą z tytułu:

  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
  • poboru wód oraz składowania odpadów.

Niniejszy artykuł skupi się jedynie na części dotyczącej wprowadzania gazów do powietrza wynikających z użytkowania w działalności przedsiębiorcy pojazdów silnikowych, gdyż ta jest najbardziej powszechna i dotyczy znaczącej większości przedsiębiorców.

Czy rzeczywiście rozliczenie opłaty środowiskowej i sporządzenie odpowiedniej ewidencji w tej sytuacji jest trudne i nieosiągalne dla zwykłego podatnika? Czy wymaga zatrudnienia fachowca, który dokona skomplikowanych wyliczeń i wypełni za nas prawidłowo wymagany druk? Otóż nie. Przekonajmy się, że rzeczywiście nie taki diabeł straszny jak go malują.

Parę podstawowych faktów


Żeby dopełnić obowiązków związanych z korzystaniem ze środowiska przedsiębiorca powinien odnotowywać w ciągu roku ilość litrów zużytego paliwa. Bez względu na to czy nasz pojazd zasilany jest benzyną, olejem napędowym czy gazem LPG – sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję ilości i rodzaju spalanego paliwa przez poszczególne rodzaje użytkowanych pojazdów, celem naliczenia opłaty środowiskowej.

Wyliczenia na podstawie poniższego wzoru wydają się skomplikowane, natomiast nie należy się nimi zrażać, ponieważ zostały stworzone kalkulatory oraz aplikacje, w których wystarczy podać ilość litrów zużytego paliwa.

Opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przez silniki spalinowe liczona jest według wzoru:

Opłata (zł) = Ilość zużytego paliwa (Mg) * stawka opłat za dany rok (zł/Mg)

Gdy ilość spalonego (zużytego) paliwa podana jest w litrach, celem wyliczenia opłaty należy ją przeliczyć na tony (Mg) według przeliczników, które powinna zawierać faktura ze stacji paliw lub zamienniki zgodnie z Dziennikiem Urzędowym GUS albo uwzględniając gęstość:

  • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l
  • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l
  • gazu płynnego wynosi 0,5 kg/l.

Ilość zużytego paliwa (liczona w Mg) = (ilość zużytego paliwa (liczona w litrach) * gęstość paliwa (liczona w kg/l) / 1000
 

 
Wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 zostały wykazane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

 
Obowiązek prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty wynikającej ze zużytego paliwa dotyczy każdego przedsiębiorcy, który rozliczał pojazd w prowadzonej działalności.

Jeżeli wyliczona wysokość opłaty środowiskowej nie przekroczy wartości 100 zł przedsiębiorca przechowuje posiadaną ewidencję jedynie w swojej dokumentacji.

W przypadku kiedy wyliczona wartość będzie się mieściła w przedziale między 100 – 800 zł należy dodatkowo do 31 marca roku następnego po dokonanym rozliczeniu przedłożyć do Urzędu Marszałkowskiego wykaz za rok ubiegły. Właściwość urzędu wskazywana jest ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Poza powyższymi obowiązkami wysokość opłaty ponad 800 zł powoduje konieczność dokonania do 31 marca wpłaty wyliczonej kwoty.

Szczegółowy wykaz przepisów regulujących opłaty środowiskowe znajduje się na stronach Ministerstwa Środowiska.

EkoPłatnik – darmowa aplikacja do sporządzenia wykazów środowiskowych dostępna online


Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z aplikacji EkoPłatnik może również zapoznać się z dostępnymi w Internecie kalkulatorami opłat środowiskowych, które szybko pozwolą sprawdzić wartość opłaty jaka by wynikała z zużytego paliwa. Jest to o tyle pomocne, iż kiedy opłata nie przekroczy 100 zł wystarczy wydruk z takiego kalkulatora jako potwierdzenie ewidencji zużycia paliwa w roku 2020.

 
Przedsiębiorcy mogą sporządzić wykazy poprzez rejestrację w bezpłatnej aplikacji EkoPłatnik dostępnej na stronach poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.
 

Urząd Marszałkowski:
Województwa Dolnośląskiego
Województwa Lubelskiego
Województwa Łódzkiego
Województwa Małopolskiego
Województwa Mazowieckiego
Województwa Opolskiego
Województwa Podkarpackiego
Województwa Śląskiego
Województwa Wielkopolskiego


 
Wykazy wygenerowane przez EkoPłatnik można wydrukować i podpisane przesłać pocztą tradycyjną do właściwego urzędu. Nowością jest to, iż wykaz można przesłać drogą elektroniczną przez ePUAP, bądź skorzystać bezpośrednio z formularza dostępnego na stronach ePUAPu.

Generowanie wniosku przez EkoPłatnik nie powinno przysporzyć przedsiębiorcy problemów. Jedyne co trzeba wiedzieć zanim przedsiębiorca przejdzie do rozliczenia, to dokładna ilość zużytego w 2020 roku paliwa liczona w litrach, resztę wyliczy już za przedsiębiorcę aplikacja.

W celu dopełniania formalności przedsiębiorca powinien przejrzeć wszystkie faktury za paliwo przypisane do konkretnego pojazdu w roku 2020 i zsumować zbiorczo zakupione litry paliwa.

W serwisie ifirma.pl Użytkownik w tym momencie nie znajdzie informacji o ilości zużytego paliwa. Jeżeli Użytkownik nie prowadził we własnym zakresie ewidencji zużytych litrów paliwa w serwisie zweryfikuje ilość rozliczonych faktur oraz datę wystawienia. Może to być pomocne w odnalezieniu poszczególnych faktur w dokumentacji firmy.

Użytkownik serwisu ifirma.pl zweryfikuje ilość rozliczonych w roku 2020 faktur, w tym celu po zalogowaniu się na konto w zakładce Pojazdywszystkie operacje w wierszu dotyczącym wybranego pojazdu, należy wybrać opcję rozliczenie pojazdu. Po wybraniu wskazanej opcji na dole strony będzie widoczne Miesięczne zestawienie wydatków pojazdu. Zmieniając na osi czasu odpowiednio miesiące roku 2020 można zweryfikować faktury jakie były rozliczone w trakcie roku.
Wybrane faktury należy odnaleźć w dokumentacji firmy, następnie odrębnie dla każdego posiadanego pojazdu spisać liczbę litrów zużytego paliwa sumując wartości za cały rok 2020. Posiadając sumy zużytego paliwa dla każdego z rozliczanych pojazdów można przejść do kolejnego kroku tj. przygotowania rozliczenia.

Od czego zacząć rozliczenie – opis kroków w aplikacji EkoPłatnik


Po wybraniu strony właściwego Urzędu Marszałkowskiego należy rozpocząć pracę od założenia konta, które nastąpi po wybraniu opcji zarejestruj.
W kolejnym kroku po uzupełnieniu danych dotyczących konta należy wybrać opcję Zarejestruj.
Kiedy konto zostanie założone można przystąpić do logowania się na konto podając ustalone we wcześniejszym kroku login i hasło.
Po zalogowaniu się na koncie należy przejść do rozliczenia wybierając przycisk EkoPłatnik Uruchom.
Na kolejnej stronie należy ponownie wybrać opcję Uruchom.
Następnie w tabeli dotyczącej rozliczenia za 2020 rok należy otworzyć zestaw formularzy na 2020 rok poprzez skorzystanie z opcji + Nie posiadasz jeszcze formularzy na ten okres rozliczeniowy.
Następnie należy uzupełnić dane podmiotu korzystającego ze środowiska poprzez skorzystanie u góry strony z przycisku Dane Podmiotu.
Dane obowiązkowe zostały oznaczone czerwoną gwiazdką. Po uzupełnieniu danych przedsiębiorcy będzie można przejść do wypełnienia wniosku poprzez wybranie opcji Przejdź do zestawienia.
W zestawieniu w pierwszym wierszu Lp. 1.4 Silniki spalinowe należy skorzystać z opcji „+” tj. dodania nowego formularza.
W tej części na liście 32 dostępnych rodzajów pojazdów należy odnaleźć kategorię pasującą do posiadanego auta i w kolumnie Zużycie paliwa (l) uzupełnić wcześniej wyliczoną w 2020 liczbę litrów zużytego paliwa, odpowiednio wpisując wartość i wybierając prawidłowy rodzaj paliwa.

 
 

Przykładowo dla auta osobowego spełniającego wymagania z wiersza: Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. – 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3, gdzie zużycie roczne wynosiło 1000 litrów oleju napędowego w 2020 roku wypełnienie druku przedstawia się następująco:
W ostatniej kolumnie widać, iż aplikacja dokonała automatycznego przeliczenia kwot i wskazała wartość opłaty środowiskowej związanej z użytkowaniem wybranego pojazdu.

Przedstawione we wcześniejszej części artykułu wzory służące do wyliczenie opłaty środowiskowej zostały tak użyte w aplikacji, aby przedsiębiorca samodzielnie nie przeliczał wartości litrów na Mg oraz nie weryfikował rozporządzenia celem ustalenia prawidłowej stawki dla zużytego paliwa.

Po uzupełnieniu zużycia litrów paliwa przy każdym z posiadanych pojazdów należy na dole strony wybrać opcję Przejdź do zestawienia.
Kwoty pobrane z formularza automatycznie zostaną ujęte w rozliczeniu oraz pojawią się w zestawienia zbiorczym.
Na tym etapie druk jest już gotowy do złożenia do urzędu. W celu pobrania wydruku należy skorzystać z przycisku widocznego w górnym panelu konta Wydrukuj lub wyślij.
Na kolejnej stronie przedsiębiorca powinien zapoznać się z dostępnymi komunikatami. Opcja wydrukuj zestaw wykazów dostępna na stronie pozwoli na wydruk wersji papierowej sprawozdania.
I to już koniec. Teraz należy jedynie zapoznać się z komunikatami i wybrać preferowany sposób dostarczenia druku do urzędu o ile taka konieczność wystąpi (tj. wartość opłaty przekroczyła 100 zł). Czy rzeczywiście sporządzenie druku nie okazało się prostsze niż początkowo można było sądzić? Oceńcie sami.

Uwaga! Wszelkie wątpliwości dotyczące składanych wniosków prosimy wyjaśniać z właściwym Urzędem Marszałkowskim, dotyczące platformy e-PUAP bezpośrednio z Infolinią Użytkowników Profilu Zaufanego – Kontakt.


Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce