Opłacanie składek online – ING Bank Śląski

w Rozliczenia ZUS

Instrukcja opłacania składek ZUS oraz przelewów podatkowych dla klientów ING Banku Śląskiego.

Przelew do ZUS w ING Banku Śląskim:

 1. Zaloguj się na konto w ING,
 2. wybierz menu „Wykonaj transakcje” > przelew do ZUS,

Przelew do ZUS

 1. uzupełnij dane do przelewu – z tego miejsca możesz dokonać 4 przelewów naraz (na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych, Fundusz Emerytur Pomostowych),


ING Uzupełnij dane

 1. podaj NIP, określ typ identyfikatora (PESEL), wybierz typ wpłaty (S – składka za 1 miesiąc),
 2. numer deklaracji należy podać w postaci liczby dwucyfrowej np. 01, chyba że w danym miesiącu księgowym dokonano już wpłaty na wybrany wcześniej rachunek/rachunki,


ING Numer deklaracji

 1. podaj datę przelewu > zatwierdź.

Przelew do US w ING

 1. Wybierz menu “Wykonaj transakcje” > przelewy podatkowy,
 2. uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

ING Uzupełnij dane przelewu do US

 1. wybierz menu “Transakcje” >przelewy “podatkowy,
 2. uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

Generowanie paczek przelewów w ifirma.pl

 1. Przelewy elixir są dostępne tylko dla użytkowników z kontem w obsługiwanym przez nas banku,
 2. uzupełnij konto bankowe:
  pulpit > konfiguracja > rachunki bankowe > nowy rachunek,
 3. wybierz menu „Zobowiązania” > paczki przelewów > utwórz nową paczkę,


Paczka przelewów

 1. wybierz zawartość paczki (np. ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy), określ datę utworzenia > zatwierdź,
 2. pobierz paczkę na dysk.

Pobierz paczkę przelewów

Import paczki przelewów do ING

 1. Zaloguj się na konto ING,
 2. wybierz menu „Przelewy” > „Paczki przelewów” > „Import z pliku”. W polu Wybierz stronę kodową należy wybrać kodowanie DOS-852, a w polu poniżej wskazać plik pobrany wcześniej z ifirma.pl. Zatwierdzamy przyciskiem Import z pliku, a w odpowiedzi otrzymujemy komunikat o poprawności odczytania pliku z przelewami,

 1. transakcje odczytane z przesłanego pliku trafią do zakładki Wprowadzanie przelewów. W niej należy utworzyć paczkę przelewów z odczytanych transakcji,

 1. utworzona paczka zostanie wyświetlona w zakładce Lista paczek, na której możemy śledzić status przesłanej paczki.

Oznaczenie przelewów jako opłacone

Po przesłaniu pliku z przelewami do banku i potwierdzeniu wykonania przelewów należy zmienić status utworzonej paczki na opłacony w zakładce Paczki przelewów. Wszystkie wydatki i zobowiązania znajdujące się w paczce przelewów zostaną oznaczone jako opłacone z wprowadzoną datą.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły