Odliczenie składek na IKZE w PIT

w Zakończenie roku i zeznanie roczne Tagi: ikzeodliczeniaPITulgizeznanie roczne

Podatnik, który w minionym roku oszczędzał na emeryturę w ramach IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) ma prawo odliczyć wpłacone na ten cel kwoty w rocznym zeznaniu podatkowym. Komu przysługuje ulga na IKZE? Jaką kwotę można odliczyć w deklaracji?

Ulga na IKZE – dla kogo?

Prawo do odliczenia ulgi z tytułu wpłat do IKZE mają podatnicy, którzy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czyli m.in. otrzymujący wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, prowadzący własną działalność gospodarczą, czy też uzyskujący przychody z tytułu najmu lub dzierżawy (rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37) lub płacący podatek liniowy (PIT-36L) oraz rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28).

Prawo do skorzystania z ulgi na IKZE przysługuje zarówno podatnikom, którzy rozliczają się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. W drugiej sytuacji należy pamiętać, że IKZE tworzone jest dla konkretnej osoby, zatem nie jest możliwe np. przekazanie części kwoty na rzecz drugiego małżonka.

Ulga na IKZE – ile można zyskać?

To, ile wyniesie ulga zależy od dwóch czynników. Po pierwsze – od wysokości wniesionych wpłat na IKZE (co roku jest określany maksymalny roczny limit takich wpłat – w 2018 roku wynosił on 5 331,60 zł). Po drugie – istotne jest, według jakiej stawki podatnik liczy podatek dochodowy. Innym ograniczeniem jest wysokość osiągniętych w danym roku przychodów – nie można bowiem odliczyć więcej niż się zarobiło.

Przykład
Pan Jan rozlicza się wg skali podatkowej. W 2018 roku wpłacił on maksymalną możliwą kwotę na IKZE, czyli 5 331,60 zł i o taką kwotę obniżył on swoją podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym. W związku z powyższym obniżył on swoje zobowiązanie podatkowe o 960 zł (5 331,60 zł x 18%).

Ulga na IKZE – jak skorzystać?

By skorzystać z ulgi na IKZE w przypadku PIT-28, PIT-36 i PIT-37 konieczne jest wypełnienie właściwej pozycji w załączniku PIT/O. W przypadku PIT-36L odliczenia kwoty wpłaconej w danym roku na IKZE od podstawy opodatkowania dokonuje się bezpośrednio w deklaracji.Poznaj ulgi i odliczenia, z jakich możesz skorzystać w zeznaniu rocznym!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły