Limity podatkowe 2018

30 grudnia 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2255 ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

W ustawie zostały zawarte dwa podwyższenia limitów mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom dokonywania rozliczenia księgowego, a co za tym idzie zdaniem ministra rozwoju zaoszczędzenie w obszarze obsługi księgowej. Szczególną korzyść zdaniem resortu rozwoju mają zyskać przedsiębiorcy, którzy nadal będą mogli pozostać na rozliczeniu prowadzonym w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zdaniem resortu wycena rozliczenia na pełnej księgowości jest około pięciokrotnie wyższa niż cena rozliczenia uproszczonej księgowości.

Kto ma obowiązek przejść na pełne księgi od 2018 roku?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24 a ust. 4) wskazane jest, iż obowiązek przejścia na rozliczenie na pełnej księgowości dotyczy:

  • osób fizycznych,
  • spółek cywilnych osób fizycznych,
  • spółek jawnych osób fizycznych
  • spółek partnerskich

– jeżeli osiągnięte przez nich przychody za poprzedni rok podatkowy (w rozumieniu art. 14 ustawy) nie przekroczyły wyrażonej w złotówkach wartości kwoty wykazanej w ustawie o rachunkowości.

Zamiany, jakie zostały wprowadzone od stycznia 2017 do ustawy o rachunkowości wskazują, że przedsiębiorca który uzyskał przychód (za rok 2016) w wysokości nieprzekraczającej 2 mln EUR ma możliwość pozostania na rozliczeniu prowadzonym w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zwiększenie limitu o blisko 3,5 mln zł w stosunku do wcześniejszej wartości, zapewne spowoduje że w bieżącym roku znaczny odsetek firm zachowa prawo do prowadzenia rozliczenia za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W 2018 r. limit 2 mln EUR pozostaje bez zmian, jednak z uwagi na inny kurs środki NBP zmieni się wartość w polskich złotych. Wartości zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Rok
2017
2018
Limit EUR
2.000.000
2.000.000
Limit PLN
8.595.200
8.627.400
kurs EUR
z dnia 03.10.2016 r. – 4,2976 zł
z dnia 02.10.2017 r. – 4,3137 zł


UWAGA

Ustawa o rachunkowości wskazuje, iż limit 2.000.000 EUR obejmuje: przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, zaś ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje kwotę z ustawy o rachunkowości jako przychody określone w art. 14 ustawy o PIT.


Z uwagi na to, iż rozbieżności definicyjne mogą spowodować rozbieżności w wyliczeniu kwoty przychodu podatnika za rok ubiegły, by przedsiębiorca miał pewność, iż nie naruszył żadnego z w.w przepisów powinien skalkulować obie kwoty. Jeżeli jedna z wyliczonych kwot okaże się wyższa niż 2.000.000 EUR wtedy przedsiębiorca powinien od roku 2017 przejść na pełną księgowość.

Podwyższenie limitu w ryczałcie ewidencjonowanym

Kolejną barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej jaką starała się zniwelować ustawa promująca ułatwienia w prowadzeniu biznesu jest podwyższenie maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniającego przedsiębiorców do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego.

Limit wzrósł z 150.000 do 250.000 EUR Zmiana powoduje, iż przedsiębiorcy którzy osiągnęli w 2016 roku poniżej 1.074.400 zł w roku 2017 nadal mają możliwość rozliczenia swojej księgowości w firmie poprzez powadzenie Ewidencji przychodów i opodatkowanie przychodu korzystnymi stawkami ryczałtu.

Limit na rok 2018 wynosi: 1.078.425 zł – kurs EUR z dnia 2.10.2017 r. 4,3137 zł

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły