Zarządzanie kalendarzem

w CRM
Kalendarz pokazuje bieżące zadania dotyczące deklaracji, przychodów, wydatków, zobowiązań i pozostałych kwestii związanych z prowadzeniem firmy. Zadania w Kalendarzu można wyświetlać w widoku dziennym, tygodniowym lub miesięcznym.

 
Aktualne zadania z Kalendarza wyświetlane są na Liście bieżących zadań na Pulpicie.

Do Kalendarza można przejść przez zakładkę:

 • „CRM”> „Kalendarz”
 • lub „Agenda”> „Kalendarz”

 

 

Filtrowanie zadań

W Kalendarzu są dostępne następujące opcje filtrowania:

 • Przeterminowane – zadania niewykonane lub wykonane, dla których minął już termin ich wykonania, a także zadania niewykonane, dla których termin jeszcze nie minął. Po kliknięciu na zadanie widać datę w polu „Termin”.
 • Status – możliwe statusy: „niewykonane”, „wykonane częściowo”, „wykonane”, „nie dotyczy”, „anulowane”. Wykonane częściowo mogą być zadania dotyczące opłacenia wydatków lub wpłat za fakturę. Status „anulowane” i „nie dotyczy” można dodać tylko dla zadania dodanego ręcznie.
 • Rodzaj – deklaracje, przychody, wydatki, zobowiązania z tytułu składek i pozostałe
 • Widoczność – widoczne, ukryte lub wszystkie. Dla każdego zadania po jego kliknięciu można wybrać opcję „niewidoczne”. Takich zadań nie widać na Liście bieżących zadań na Pulpicie, a w Kalendarzu są wyświetlane jako półprzezroczyste.
 • Kontrahent – kontrahenta można wyszukać z listy, klikając w pole wyszukiwania lub w symbol lupy:

 

 

Dodawanie zadań

Aby dodać własne zadanie do Kalendarza, należy kliknąć w przycisk „+ Zadanie” na górze po prawej stronie lub kliknąć na białe pole w dniu, do którego zadanie ma być dodane.

Tworząc zadanie, należy uzupełnić następujące informacje:

 

 

 • nazwa zadania (pole obowiązkowe – można w nim wpisać maksymalnie 100 znaków) – pojawia się w Kalendarzu/ na liście bieżących zadań,
 • opis (pole nieobowiązkowe – do 500 znaków) – jest widoczny po najechaniu wskaźnikiem myszy na zadanie,
 • kontrahent (pole nieobowiązkowe),
 • status – „wykonane”, „niewykonane”, „wykonane częściowo”, „anulowane” i „nie dotyczy”. Jedynie zadania niewykonane lub wykonane częściowo będą widoczne na Liście bieżących zadań na Pulpicie,
 • tryb zadania
  • całodzienne – należy wskazać zakres czasowy – jeśli wskaże się kilka dni, to zadanie będzie widoczne w Kalendarzu we wszystkich tych dniach,
  • czasowe – należy wskazać datę i zakres godzinowy – zadania, które nie mają określonego czasu w godzinach widoczne są w danym dniu na górze listy, bez przypisania konkretnej godziny,
  • deadline – po wybraniu tej opcji należy uzupełnić pola „obowiązuje od” i pole „termin” – najważniejsze jest tu pole „termin”, ponieważ to właśnie w tej dacie zadanie będzie widoczne na Liście bieżących zadań i w Kalendarzu,
  • bez czasu – po wybraniu tej opcji nie ma możliwości wpisania daty dla zadania. Takie zadanie nie będzie widoczne na Liście bieżących zadań ani w Kalendarzu. Zadanie będzie widoczne bez daty w Agendzie, w części Pozostałe.
 • widoczność zadania (checbox)
 • dodaj użytkownika do zadania

Eksport danych z Kalendarza

Serwis umożliwia eksport danych z Kalendarza do iCal i Google Calendar.

iCal

Aby eksportować dane z Kalendarza:

  1. Kliknij w pole „Eksport zadań” widoczne pod Kalendarzem i skopiuj tamtejszy URL lub skopiuj adres URL wyświetlany obok:

 

 

  1. Włącz iCal
  2. Wybierz „Plik” > „Nowa subskrypcja kalendarza”
  3. Wklej skopiowany wcześniej adres URL kalendarza i zatwierdź przyciskiem „Subskrybuj”:

 

 

  1. Skonfiguruj kalendarz i zatwierdź „OK”

 

 

Google Calendar

Aby eksportować dane z Kalendarza:

  1. Kliknij w pole „Eksport zadań” widoczne pod Kalendarzem i skopiuj tamtejszy URL lub skopiuj adres URL wyświetlany obok:

 

 

  1. Włącz Google Calendar
  2. Kliknij ikonkę ze strzałką przy „Inne kalendarze” i wybierz „Dodaj wg adresów URL”

 

 

  1. Wklej skopiowany wcześniej adres URL kalendarza i zatwierdź przyciskiem „Dodaj kalendarz”

 

 

Kalendarz został zaimportowany.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły