Jak ukryć pojazd niefirmowy na liście

w Pojazdy

1.Ukrycie pojazdu niefirmowego na liście

Pojazd niefirmowy można ukryć na liście, tak aby nie był on niepotrzebnie wyświetlany na liście użytkowanych pojazdów niefirmowych.

Uwaga!
Pojazd nie zostanie usunięty z serwisu!

Sposób ukrywania pojazdu nieznacznie się różni w zależności od rodzaju dysponowania pojazdu.
 

 

a) pojazd w leasingu operacyjnym

Aby ukryć na liście pojazd w leasingu operacyjnym należy:

  1. Przejść do zakładki Pojazdy,
  2. Wybrać numer rejestracyjny pojazdu,
  3. Wybrać opcję Edytuj,
  4. Uzupełnić brakujące pola: Numer umowy leasingowej, Data zawarcia umowy oraz Rodzaj dokumentu zakupu przez Leasingodawcę.

  5. W polu Nie pokazuj na liście pojazdów niefirmowych od: podać miesiąc i rok, od którego pojazd ma nie być wyświetlany na liście i wybieramy opcję zatwierdź. Natępnie należy uzupełnić pole Data wykupu lub zakończenia umowy leasingowej.
  6. W pozycji Co się stało z pojazdem po zakończeniu umowy należy wybrać jedną z pozujących opcji:

  • Brak wykupu po zakończeniu umowy
  • Wykup do majątku prywatnego
  • Wykup do majątku firmy 

b) pojazd w najmie/użyczony

Aby ukryć na liście pojazd w najmie/użyczony należy:

  1. Przejść do zakładki Pojazdy,
  2. Wybrać numer rejestracyjny pojazdu,
  3. Wybrać opcję Edytuj,
  4. Uzupełnić brakujące pola: Rodzaj dokumentu zakupu przez Wynajmującego oraz Cena zakupu.

  5. W polu Nie pokazuj na liście pojazdów niefirmowych od: podać miesiąc i rok, od którego pojazd ma nie być wyświetlany na liście i wybieramy opcję zatwierdź. 

c) pojazd, który jest własnością przedsiębiorcy

Aby ukryć na liście pojazd, który jest własnością przedsiębiorcy należy:

  1. Przejść do zakładki Pojazdy,
  2. Wybrać numer rejestracyjny pojazdu,
  3. Wybrać opcję Edytuj,

  4. W polu Nie pokazuj na liście pojazdów niefirmowych od: podać miesiąc i rok, od którego pojazd ma nie być wyświetlany na liście i wybieramy opcję zatwierdź.

2. Usunięcie pojazdu niefirmowego z serwisu

W przypadku gdy pojazd został błędnie wprowadzony do serwisu i nie zostały z nim powiązane wydatki, Użytkownik będzie miał możliwość samodzielnego usunięcia takiego pojazdu.

Uwaga!
Jeżeli jednak z pojazdem niefirmowym są powiązane koszty, Użytkownik nie będzie miał możliwości samodzielnego usunięcia takiego pojazdu. W takim przypadku należy napisać wiadomość na LiveChat po wcześniejszym zalogowaniu się do konta lub maila z adresu przypisanego do konta na bok@ifirma.pl z prośbą o udostępnienie opcji usunięcia pojazdu niefirmowego. W wiadomości należy wskazać nazwę pojazdu, jego numer rejestracyjny oraz datę dodania pojazdu do serwisu.

 
Aby usunąć pojazd niefirmowy z serwisu IFIRMA należy:

  1. Przejść do zakładki Pojazdy,
  2. Wybrać numer rejestracyjny pojazdu na liście pojazdów niefirmowych.
  3. W polu Możliwe operacje należy wybrać usuń.


  4. Następnie serwis zapyta o potwierdzenie zamiaru usunięcia pojazdu:


 

Uwaga!
Usunięcie pojazdu powoduje również usunięcie wszystkich wydatków z nim związanych. Jest to czynność nieodwracalna.

 

Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły