Jak pobrać historię kodów ubezpieczenia społecznego?

w Biuro rachunkoweRozliczenia ZUS

Pobieranie historii kodów ubezpieczenia społecznego

Płatnicy składek ZUS mogą na ZUS PUE pobrać historię kodów ubezpieczeń społecznych i tym samym sprawdzić okresy podlegania składkom preferencyjnym.

Aby pobrać historię należy po zalogowaniu na konto wybrać następujące ustawienia:

  • Z menu głównego wybrać zakładkę „Płatnik” (oznaczone na grafice nr 1), a następnie z menu po lewej stronie „Osoby zgłoszone do ubezpieczeń” (nr 2)

 


 

Na liście ubezpieczonych (gdy firma zatrudnia pracowników, to na liście znajdują się i pracodawca i pracownicy) zaznaczyć swoje dane i wybrać „Dane ubezpieczonego”.

Następnie, na stronie z danymi ubezpieczonego wybrać zakładkę „Ubezpieczenia” (nr 3), i zapisać je (nr 4) na swoim komputerze w formacie PDF oraz XLS.


 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły