GTU grupa 12 (PKWiU usługi niematerialne) – instrukcja dla klientów BR ifirma

w Biuro rachunkowe Tagi: gtu

Poniżej kody PKWiU usług niematerialnych wymienionych w grupie 12 GTU.

Tylko usługi wymienione poniżej wymagają oznaczenia numerem GTU pozycji wystawianej
faktury:

 1. doradcze – w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem –
  PKWiU: 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3,
  70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42,
  71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19;
 2. księgowe – PKWiU: 69.20.2;
 3. prawne – PKWiU: 69.1;
 4. zarządcze – PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11,
  68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1;
 5. szkoleniowe – PKWiU: 85;
 6. marketingowe – PKWiU: 73.11.12;
 7. firm centralnych (head offices) – PKWiU: 70.1;
 8. reklamowe – PKWiU: 73.1;
 9. badania rynku i opinii publicznej – PKWiU: 73.2;
 10. badań naukowych i prac rozwojowych – PKWiU: 72.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły