Faktury wewnętrzne – zmiany w 2014 r.

w Transakcje zagraniczne

Od stycznia 2014 r. zmienione zostały zasady rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT.

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nadal powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstaje obowiązek podatkowy (w którym należy wykazać podatek VAT należny od tej operacji).

Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków:

  • podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego WNT, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
  • podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek.

W przypadku niedotrzymania pierwszego warunku, tj. otrzymania faktury dokumentującej zakup towarów w ciągu trzech miesięcy, przedsiębiorca traci prawo do odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Będzie on zobowiązany do skorygowania odliczonego podatku w rozliczeniu za okres, w którym upływa termin na otrzymanie faktury zakupu.

Otrzymanie faktury w późniejszym terminie uprawnia do ponownego odliczenia podatku VAT naliczonego (wcześniej wykazanego i skorygowanego) w okresie, w którym fakturę zakupu otrzymał.

Nieotrzymanie faktury zakupu, bez względu na to czy została przez kontrahenta wystawiona, skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

Przykład

Przedsiębiorca dokonał zakupu towaru w miesiącu lutym 2014, faktura zakupu została wystawiona przez sprzedawcę w lutym 2014 lecz sprzedawca nie przesłał jej do kontrahenta. Podatnik fakturę zakupu otrzymał w czerwcu 2014.

Podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w miesiącu lutym 2014 (miesiącu wykazania podatku VAT należnego od nabycia towarów). Na koniec maja musi skorygować odliczony wcześniej podatek VAT. Otrzymanie faktury zakupu w czerwcu uprawnia do ponownego rozliczenia, w miesiącu czerwcu, podatku naliczonego od tego nabycia.

 

Rozliczenie w serwisie ifirma przypadku otrzymania faktury zakupu po upływie 3 miesięcznego terminu:

  1. zaksięgowanie zakupu przez zakładkę “wydatki” ➡ “dodaj wydatek” ➡ “wewnątrzpólnotowe nabycie towarów” ➡ “faktura”,
  2. upływają 3 miesiące licząc od upływu miesiąca rozliczenia,
  3. korygujemy podatek VAT naliczony przez dodanie zapisu w ewidencji zakupów VAT ze znakiem minus: zakładka “ewidencje” ➡ “ewidencja zakupów VAT” ➡ “dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT” lub “wydatki” ➡ “dodaj wydatek” ➡ “uniwersalny” ➡ “faktura”,
  4. odliczamy ponownie podatek VAT naliczony w miesiącu otrzymania faktury zakupu przez dodanie zapisu w ewidencji zakupów VAT: zakładka “ewidencje” ➡ “ewidencja zakupów VAT” ➡ “dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT” lub “wydatki” ➡ “dodaj wydatek” ➡ “uniwersalny” ➡ “faktura”.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły