Jak wystawić fakturę pro forma (krajową i eksportową)

w Faktury

Faktura pro forma jest traktowana, jako potwierdzenie zamówienia lub oferta handlowa, nie jest to natomiast dokument księgowy. Faktury pro forma wystawiamy poprzez zakładkę: Faktury ➡ Faktury pro forma.

W formularzu faktury pro forma do faktury krajowej możemy wybrać typ faktury krajowej, dla której jest wystawiana pro forma. Dostępne są następujące opcje:

 • Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT
 • Faktura na usługi budowlane
 • Faktura zaliczkowa
 • Faktura z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym
 • Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę (odwrotne obciążenie)
 • Faktura zaliczkowa w usługach budowlanych (odwrotne obciążenie)

W formularzu faktury pro forma do faktury eksportowej możemy wybrać typ faktury, dla której jest wystawiana pro forma. Dostępne są następujące opcje:

 • Eksport towarów
 • Wewnątrzunijna dostawa towarów
 • Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju
 • Faktura z ceną określoną w walucie obcej

Faktury pro forma mają osobną serię numeracji: NN/MM/RRRR/ProForma i NN/RRRR/ProForma. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość zdefiniowania własnej serii numeracji.

W sytuacji gdy, proforma jest wystawiana do sprzedaży krajowej, w której będzie zastosowany Mechanizm podzielnej płatności, taką informację należy zaznaczyć już podczas wystawiania proformy.


 

W przypadku wystawiania proformy do sprzedaży zagranicznej, nie jest stosowany Mechanizm podzielonej płatności, dlatego też w samym formularzu takiej proformy, możliwość zaznaczenia tej opcji nie występuje.

Wystawiona faktura pro forma będzie widoczna na liście faktur w zakładce: Faktury ➡ Faktury proforma. Z poziomu wystawionej faktury proforma możliwe jest następnie wystawienie faktury sprzedaży/faktury zaliczkowej zgodnie z wcześniej wybranym typem.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły