ARCHIWUM: Faktura pro forma na usługi budowlane (odwrotne obciążenie)

WAŻNE!
Formularz obowiązywał dla transakcji wykonanych do dnia 31 października 2019 r. Transakcje wykonane po 01 listopada 2019 r., które są wymienione w załączniku 11 i 14 ustawy o VAT oraz wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł – są dokumentowane fakturami krajowymi z adnotacją o konieczności dokonania płatności poprzez mechanizm odwrotnego obciążenia.

 

Od 2017 roku usługi budowlane i budowlano–montażowe rozliczane są przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • przedmiotem sprzedaży są usługi wymienione w załączniku 14 ustawy o VAT w poz. 2-48 (załącznik 14 wymienia w punktach od 2-48 usługi budowlane, punkt pierwszy dotyczy przenoszenia praw do emisji gazów cieplarnianych);
  • sprzedawcą jest czynny podatnik podatku VAT, czyli podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe);
  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 o ile jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.

Faktura pro forma jest traktowana, jako potwierdzenie zamówienia lub oferta handlowa, nie jest to natomiast dokument księgowy.
Faktury pro forma w serwisie mają osobną serię numeracji: NN/MM/RRRR/ProForma i NN/RRRR/ProForma. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość zdefiniowania własnej serii numeracji.

W celu wystawienia pro formy przechodzimy do zakładki Faktury ➡ Faktury pro forma.

Następnie wybieramy ikonę Pro forma do faktury krajowej:

Na stronie pojawi się formularz faktury pro forma do wypełnienia. W pozycji typ faktury krajowej wybieramy Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę (odwrotne obciążenie).

Po uzupełnieniu nabywcy, daty wystawiania, terminu płatności, serii numeracji i wybraniu typu faktury krajowej, wpisujemy nazwę towaru lub usługi. W serwisie obowiązkowo wypełniamy kolumnę PKWiU, w której wybieramy z listy symbol PKWiU sprzedawanej usługi.

Po uzupełnieniu pozostałych pozycji, zatwierdzamy dokument. Fakturę pro forma możemy wydrukować i dostarczyć kontrahentowi, wysłać e-mailem lub pocztą. Po otrzymaniu zapłaty wystawiamy fakturę sprzedaży. W tym celu w zakładce Faktury ➡ Faktury pro forma klikamy na ikonę wystaw fakturę sprzedaży.

W sytuacji, gdy zapłata na podstawie faktury pro forma zostanie dokonana w następnym miesiącu po jej wystawieniu, w serwisie ustawiamy w lewym górnym rogu miesiąc księgowy zgodny z datą zapłaty. Na osi czasu ustawiamy miesiąc wystawienia faktury pro forma:

Taka faktura będzie zaksięgowana w ewidencjach, transakcja zostanie również wykazana na deklaracji VAT-27.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły