ARCHIWUM: Faktura pro forma do faktury zaliczkowej na usługi budowlane (odwrotne obciążenie)

w ArchiwumFaktury Tagi: budowlanefakturaformaobciążenieodwrotneodwrotne obciążenieprousługizaliczka

WAŻNE!
Formularz obowiązywał dla transakcji wykonanych do dnia 31 października 2019 r. Transakcje wykonane po 01 listopada 2019 r., które są wymienione w załączniku 11 i 14 ustawy o VAT oraz wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 zł – są dokumentowane fakturami krajowymi z adnotacją o konieczności dokonania płatności poprzez mechanizm odwrotnego obciążenia.

 

Faktury pro forma traktowane są jako potwierdzenie zamówienia, a nie sprzedaży i nie są dokumentami księgowymi. W zależności od wyboru typu faktury (na formularzu faktury pro forma), do której odnosi się pro forma, będzie wystawiana właściwa faktura.

Faktury pro forma mają osobną serię numeracji: NN/MM/RRRR/ProForma i NN/RRRR/ProForma. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość zdefiniowania własnej serii numeracji.

Serwis ifirma.pl umożliwia wystawienie faktury pro forma do faktury zaliczkowej z odwrotnym obciążeniem na usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę, który jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku usług objętych odwrotnym obciążeniem, to nabywca ma obowiązek rozliczenia podatku przy nabyciu usług wymienionych w załączniku 14. do ustawy o VAT.

Fakturę pro forma do faktury zaliczkowej w usługach budowlanych na odwrotne obciążenie wystawiamy z poziomu: Faktury ➡ Faktury pro forma:

Następnie wybieramy opcję Pro forma do faktury krajowej:

Na formularzu pro forma do faktury krajowej, w prawym górnym rogu w pozycji: „Typ faktury krajowej” wybieramy z listy: Faktura zaliczkowa w usługach budowlanych (odwrotne obciążenie).

Po uzupełnieniu: nabywcy, daty wystawiania, terminu płatności, serii numeracji i wybraniu typu faktury krajowej, wpisujemy nazwę towaru lub usługi. Obowiązkowo wypełniamy kolumnę PKWiU, wybierając z listy odpowiedni dla świadczonej usługi budowlanej symbol PKWiU.

Po uzupełnieniu pozostałych pozycji, zatwierdzamy dokument. Fakturę pro forma możemy wydrukować i dostarczyć kontrahentowi, albo wysłać e-mailem lub pocztą.

Po otrzymaniu płatności wystawiamy fakturę zaliczkową dla usługi budowlanej z odwrotnym obciążeniem z poziomu faktury pro forma poprzez zakładkę Faktury ➡ Faktury pro forma ➡ Wystaw fakturę zaliczkową.

Jeżeli zaliczkę otrzymamy w miesiącu kolejnym w stosunku do miesiąca, w którym została wystawiona faktura pro forma, to przy wystawianiu faktury zaliczkowej na usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem należy pamiętać o zmianie miesiąca księgowego w lewym górnym rogu zgodnie z miesiącem otrzymania zaliczki. Natomiast na osi czasu wybieramy miesiąc wystawienia faktury pro forma.
Przykład:

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły