Dodawanie wydatków przez aplikacje mobilne – Windows Phone

Instalacja i obsługa aplikacji ifirma.pl na urządzeniach z systemem Windows Phone – instrukcja.

1. Pobierz aplikacje

  • Faktury ifirma.pl możesz pobrać ze sklepu Windows.


biuro rachunkowe online, przekaz dokumentów, windows phone
ifirma.pl na Windows Phone

2. Parowanie konta

W ifirma.pl wybierz:

  • menu Narzędzia ➡ aplikacje mobilne ➡ dodaj urządzenie.


biuro rachunkowe online, przekaz dokumentów, aplikacje mobilne

W aplikacji wybierz:

  • Aktywuj urządzenie i zeskanuj kod QR, który wyświetlił się na ekranie ifirma.pl.

Po zakończeniu procesu parowania ujrzysz komunikat Autoryzacja przebiegła pomyślnie.

3. Tryb klienta biura rachunkowego

W ustawieniach aplikacji potwierdź, że jesteś klientem Biura Rachunkowego ifirma.pl. i zapisz zmiany. Ta czynność jest niezbędna do prawidłowego przesyłania plików.

  • menu Ustawienia ➡ użytkownik ➡ zaznacz checkbox „Klient biura rachunkowego”.

4. Przekaz dokumentów – Windows Phone

  • Wybierz menu Wydatki ➡ do wysłania.


biuro rachunkowe online, przekaz dokumentów, aplikacje mobilne, Windows Phone
 

Z tej pozycji możesz dodać wydatek na 2 sposoby:

  • wczytać plik z telefonu ➡ wysłać
  • zrobić zdjęcie dokumentu ➡ zapisać ➡ wysłać.

Każdy dokument wymaga krótkiego opisu, należy zatem:

  • wskazać miesiąc księgowy, którego dotyczy,
  • podać NIP,
  • określić status opłacenia dokumentu (dotyczy tylko dokumentów koszty firmy lub zakup towaru).

Opisane dokumenty znajdziesz na liście Do wysłania (menu Wydatki ➡ do wysłania). Z tego poziomu możesz jeszcze edytować ich opis. Jeśli wszystkie dane są poprawne, pozostaje przesłać pliki, używając przycisku wyślij dokumenty.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły