w Zmiany w przepisach 2018 Tagi: kasa fiskalnakasa fiskalna 2018zwolnienie z kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z nim nowe rozporządzenie, podobnie jak obowiązujące do końca 2017 r. będzie obowiązywało tylko przez rok.
Treść rozporządzenia jest praktycznie powieleniem poprzedniego (obowiązującego obecnie). Zmiany jakie pojawiły się w projekcie dotyczą:

  1. wprowadzenia bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej usług:
    • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
    • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek,
    • w zakresie wymiany walut, w wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe.


  2. wyłączenia z listy usług mogących korzystać ze zwolnienia, części usług finansowych i ubezpieczeniowych a mianowicie usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez podmioty inne niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe. Wynika to ze zmiany treści punktu nr 25 załącznika do rozporządzenia.


Dodatkowo przy wskazaniu symbolu PKWiU dla usług korzystających ze zwolnienia dodano oznaczenie „ex”, wskazując w ten sposób, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania (tu usług ubezpieczeniowych i finansowych).

W związku z kolejnym ograniczeniem listy czynności mogących korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wprowadzono przepisy przejściowe.

Zgodnie z nimi podatnicy wykonujący czynności wskazane powyżej (kontynuujący ich wykonywanie lub rozpoczynający po 31 grudnia 2017 r.) mają obowiązek rozpocząć ewidencjonowanie od 1 kwietnia 2018 r.


Autor: Zespół ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.