ARCHIWUM Ulgi i odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2018 rok

Podatnicy składający zeznanie podatkowe za 2018 rok mogą skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń, obniżając tym samym swoje zobowiązanie względem urzędu skarbowego. Jakie ulgi i odliczenia można uwzględnić w PIT za 2018 rok? Sprawdźmy!

Zeznanie podatkowe 2018 – terminy

Warto pamiętać, że niektórzy podatnicy są zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe już do 31 stycznia 2019 roku. Są to osoby rozliczające się na: PIT-16A, PIT-19A oraz PIT-28. Pozostałe, czyli PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, powinny zostać rozliczone do 30 kwietnia 2019 r.

Ważne!
O tym, jakie zeznanie podatkowe wybrać przeczytasz w naszym poradniku – kliknij i dowiedz się więcej:

  • Jaki PIT wypełnić? Przewodnik po deklaracjach rocznych: część 1
  • Jaki PIT wypełnić? Przewodnik po deklaracjach rocznych: część 2
  • Jaki PIT wypełnić? Przewodnik po deklaracjach rocznych: część 3

Ulgi podatkowe i odliczenia w PIT 2018

Warto pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami ulg – jedne obniżają nam wyliczony podatek, inne odliczamy od dochodu. W poniższych tabelach przedstawiamy ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy składający PIT za 2018 rok, w podziale właśnie na dwa wspomniane rodzaje.

ODLICZENIA OD DOCHODU
RODZAJ ODLICZENIA
MAKSYMALNA KWOTA DO ODLICZENIA
NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI
PIT
ZAŁĄCZNIK DO PIT
INTERNET
760,00 zł
potwierdzenia przelewów przysługuje tylko w rozliczeniu za dwa kolejno następujące po sobie lata
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
KRWIODAWCY
6% dochodu podatnika
potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
DAROWIZNY NA ORGANIZACJE SPOŁECZNE
6% dochodu podatnika
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
DAROWIZNY KOŚCIELNE
6% dochodu podatnika
potwierdzenie przekazania oraz przyjęcia darowizny
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
ULGA NA SAMOCHÓD DLA OSÓB Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
2 280,00 zł
akt własności (współwłasności) oraz skierowanie na zabiegi
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
ULGA NA SPRZĘT REHABILITACYJNY
realnie poniesione wydatki
dowód poniesienia wydatku
orzeczenie o niepełnosprawności
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
ULGA NA LEKI
miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł
dowód poniesienia wydatku
zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zażywania leków
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT/O
ULGA NA BADANIE I ROZWÓJ
100-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi
ewidencja kosztów kwalifikowanych do ulgi oraz dowód ich poniesienia

PIT-36
PIT-36L
BRAK (tylko na deklaracji)
IKZE (KONTO EMERYTALNE)
wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 5 331,60 zł
potwierdzenie zapłaconych lub pobranych składek

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT/O
lub tylko na deklaracji PIT-36L
SKŁADKI ZUS
wartość składek pobranych lub zapłaconych w 2018 r.
RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
BRAK (tylko na deklaracji)

 

ULGI PODATKOWE
RODZAJ ULGI
MAKSYMALNA KWOTA ULGI
NIEZBĘDNE DOKUMENTY I INNE WARUNKI
PIT
ZAŁĄCZNIK DO PIT
SKŁADKI ZDROWOTNE
wartość składek pobranych lub zapłaconych w 2018 r.
RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek odlicza się 7,75% podstawy (a nie 9%, które podlega wpłacie do ZUS)

PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
BRAK (tylko na deklaracji)
ULGA PRORODZINNA
1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów)
1 112,04 zł na 2 dziecko
2 000,04 zł na 3 dziecko
2 700 zł na 4 i kolejne dziecko
akt urodzenia lub dokument potwierdzający prawo opieki nad dzieckiem

PIT-36
PIT-37
PIT/O
ULGA ZA PRACĘ ZA GRANICĄ
kwota podatku z zagranicy
odpowiednik PIT-11 z zagranicy

PIT-36
PIT-37
PIT-28
PIT-36L
PIT/O

 

Sprawdź, kiedy małżonkowie nie mogą składać wspólnego zeznania!
 

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły