ARCHIWUM: Terminarz 2017 – 2018

w ArchiwumZakończenie roku i zeznanie roczne Tagi: terminarz 2018terminy podatkowe

Spis terminów, o których pamiętać powinien każdy przedsiębiorca

10 stycznia 2018 r.
termin płatności składek ZUS za grudzień 2017 – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników nie później niż do 10 stycznia 2018 r.,

 

15 stycznia 2018 r.
termin płatności składek ZUS za grudzień 2017 – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki,

 

20 stycznia 2018 r.
zawiadomienie o zmianie metody opodatkowania (z podatku na zasadach ogólnych na podatek liniowy lub odwrotnie, zmiana KPIR na ryczałt i odwrotnie) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1,

 

20 stycznia 2018 r.
termin płatności zaliczki za grudzień 2017/IV kwartał 2017,

 

20 stycznia 2018 r.
pisemne zawiadomienie o rozliczaniu zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej jako przychód z działalności (obowiązuje od 2015 roku),

 

26 stycznia 2018 r.
ostateczny termin złożenia deklaracji VAT za grudzień lub IV kwartał 2017,

 

31 stycznia 2018 r.
termin złożenia deklaracji rocznej o przychodach PIT-28 za 2017 r. do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej),

 

31 stycznia 2018 r.
termin złożenia PIT-4R do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników),

 

31 stycznia 2018 r.
termin złożenia PIT-11 w formie papierowej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, zatrudniający maksymalnie 5 pracowników),

 

31 stycznia 2018 r.
termin złożenia PIT-8AR do US właściwego dla podatku dochodowego przedsiębiorcy (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie oraz umów o dzieło do 200 zł),

 

20 lutego 2018 r.
pisemne zawiadomienie o zmianie trybu rozliczania zaliczki na podatek dochodowy (miesięczne, kwartalne lub uproszczone) składane za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1,

 

28 lutego 2018 r.
termin złożenia PIT-11 w formie elektronicznej do US pracownika (składają wyłącznie płatnicy podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników), oraz doręczenia PIT-11 pracownikowi,

UWAGA. Wysyłka PIT-11 w formie elektronicznej z serwisu ifirma.pl jest możliwa tylko za pomocą podpisu elektronicznego.

 

30 kwietnia 2018 r.
termin złożenia deklaracji rocznej o dochodach lub stratach osiągniętych w 2017 r. z działalności gospodarczej, na drukach PIT-36 (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (składają wyłącznie podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły