Regulamin hostingu w ifirma.pl

w Regulaminy archiwalne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi hostingu przez serwis ifirma.pl i należy go rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

2. Warunkiem korzystania z usługi jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.

3. Usługa hostingu (zwana dalej Usługą) jest funkcją serwisu świadczoną przez serwis ifirma.pl na rzecz Użytkownika zgodnie z parametrami usługi (parametry konta) określonymi na stronach serwisu ifirma.pl.

4. Użytkownik korzystający z Usługi w ifirma.pl w okresie testowym (beta testy) nie ponosi opłat za dostęp do Usługi.

5. Po zakończeniu okresu testowego, dane z testowego konta Użytkownika zostaną automatycznie przeniesione na konto produkcyjne, za którego utrzymanie serwis ifirma.pl pobiera opłaty według cennika usługi zamieszczonego na stronach serwisu ifirma.pl.

6. Operator serwisu ifirma.pl – Power Media S.A. – dołoży wszelkich starań, aby terminowo realizować Usługę, jednak Power Media S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące zdarzenia, które mogą zakłócić lub uniemożliwić świadczenie usługi hostingu:

  • awarie infrastruktury informatycznej, energetycznej lub systemów przetwarzania i przekazywania danych,
  • wypadków związanych z działaniem siły wyższej,
  • awarii oprogramowania.

7. Jeśli skutkiem wyżej wymienionych zdarzeń, niewykonanie Usługi spowoduje jakiekolwiek następstwa prawne wobec Użytkownika serwisu ifirma.pl, zrzeka się on możliwości dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań czy rekompensat od Power Media S.A.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły