Przedsiębiorca opłacający składki ZUS wyłącznie za siebie – jak wypełnić wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS

 

Zwolnienie z opłacania składek ZUS u przedsiębiorcy, który opłaca składki wyłącznie za siebie jest możliwe, jeśli jego przychód (za pierwszy wnioskowany miesiąc) nie przekracza 15.681 zł.
Ze zwolnienia nie mogą skorzystać firmy, które mają zaległości w ZUS, bez ustalonego układu ratalnego w ZUS.

PRZYCHÓD – w świetle przepisów PIT, uwzględnia zarówno przychód ze sprzedaży, ale również otrzymane odszkodowania, nieodpłatne świadczenia, itp.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacania składek – będą one potraktowane jako zapłacone (dla celów ZUS), ale nie podlegają odliczeniu od podatku. Za okres zwolnienia, jest zachowane prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych w taki sposób, jakby składki zostały opłacone.

1. Jak złożyć wniosek?

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem.

W sytuacji wypełniania wniosku w wersji papierowej, warto postępować zgodnie z instrukcją.

Poniżej przedstawiamy sposób wysyłki wniosku przez PUE-ZUS, stan na dzień 11.05.2020 r.

W pierwszej kolejności należy zalogować się do PUE-ZUS, np. za pomocą profilu zaufanego


 

1. Następnie należy przejść do zakładki Płatnik ➡ Usługi ➡ Odnajdujemy na liście RDZ Przejdź do usługi


 

Pojawi się formularz wniosku o umorzenie składek, w którym należy sprawdzić poprawność danych na stronie 1, następnie przejść do strony 2.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, w części II Treść Wniosku, zaznaczają punkt D – jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność i opłacająca składki wyłącznie za siebie.

Następnie w punkcie 2, przedsiębiorca składa oświadczenie dotyczące jego przychodu i dochodu w pierwszym miesiącu o który wnioskuje o zwolnienie ze składek ZUS.

UWAGA!
W przypadku jeżeli przedsiębiorca przekroczył przychód 15 681 zł a jego dochód z działalności gospodarczej nie był wyższy niż 7 000zł wówczas, płatnik składek może zawnioskować o zwolnienie jedynie za miesiące kwiecień i maj.

 

W sytuacji kiedy przychód nie przekroczył wskazanej kwoty wówczas przedsiębiorca może ubiegać się o zwolnienie za okres: marzec, kwiecień i maj


 

Ważne!

W tarczy 3.0 pojawiła się możliwość, że ze zwolnienia ze składek ZUS, mogą skorzystać również przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne którzy korzystają z “ulgi na start”. Należy natomiast pamiętać, że mogą oni wnioskować o zwolnienie jedynie za okres kwietnia i maja.

W takiej sytuacji, przedsiębiorca w pkt 1. wybiera opcję B a w pozycji 3 – Zwracam się o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za miesiące: zaznacza miesiące kwiecień i maj. W punkcie 2 płatnik składek ZUS deklaruje uzyskany przychód i dochód z działalności gospodarczej za pierwszy miesiąc za który składany jest wniosek.


 

Na trzeciej stronie w części III Dodatkowe informacje dotyczące podmiotu Pozostało jeszcze wypełnienie oświadczenia wymaganego przepisami unijnymi (do dnia 07-04-2020 r. był to osobny załącznik do wniosku, od dnia 08-04-2020 r. jest on dodany jako strona 3 dokumentu).

Poniżej oznaczone dla JDG.

  • punkt 1. – wpisujemy główne PKD firmy,
  • UWAGA: punkt 2 A, B, C – oznaczamy NIE lub nie dotyczy – jeżeli informacja jest inna oznaczamy oczywiście zgodnie z prawdą
  • punkt 3. – czy otrzymaliśmy inną pomoc publiczną w ramach przeciwdziałania COVID-19? Jeśli tak – uzupełniamy dane, jeśli nie – zaznaczamy NIE.

 

UWAGA: otrzymane świadczenie postojowe nie jest pomocą publiczną, nie musimy go więc tu uwzględniać.


 

4. Następnie wybieramy opcję Sprawdź ➡ Zapisz ➡ Zamknij.

Jeśli pojawią się pola, które dodatkowo należy uzupełnić – po wybraniu opcji Sprawdź wyświetli się odpowiednia informacja w zakładce Uwagi i błędy. W sytuacji gdy wszystkie pola zostały wypełnione – wówczas liczba błedów w tej zakładce będzie wynosiła 0. Natomiast w przypadku pojawienia się braków – wystarczy wybrać konkretny błąd – zostaniemy przeniesieni w miejsce, które będzie trzeba wypełnić.


 

5. Po “zamknięciu” formularza pozostaje nam wysłanie go do ZUS. W tym celu wybieramy opcję Wyślij ➡ potwierdzamy oświadczenie ➡ ok


 

Na kolejnej stronie wybieramy sposób odpowiedzi – przy wysyłce przez PUE-ZUS powinno być zaznaczone elektronicznie(przez portal PUE ZUS) oraz zatwierdzamy poprzez wybranie opcji OK


 

W kolejnym kroku wybieramy sposób podpisania dokumentu.


 

2. Jak sprawdzić czy wniosek został wysłany?

Jeśli udało się wysłać wniosek – znajdziemy go w zakładce Dokumenty i wiadomości ➡ Wysłane.


 

3. Gdzie szukać dokumentu, jeśli nie udało się go podpisać?

Jeśli podczas wysyłki pojawił się błąd, należy szukać dokumentu w zakładce Zlecenia ➡ Operacje do potwierdzenia ➡ Potwierdź profilem zaufanym EPUAP


 

 

Autor: Katarzyna Krzemińska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań