Podatnik VAT zwolniony a JPK_VAT

w JPK VAT Tagi: ewidencje vatJPKjpk vatmikroprzedsiębiorcazwolnienie podmiotowe vatzwolnienie VAT

Czy podatnicy korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (podmiotowego lub przedmiotowego) również są objęci obowiązkiem comiesięcznego przesyłania JPK_VAT od stycznia 2018 roku? Sprawdźmy, co na ten temat mówią przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT.

Kto powinien przesyłać JPK_VAT

Jak wynika z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są zobowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania – za pomocą środków komunikacji elektronicznej – informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT.

Co ważne, ewidencję tę mają obowiązek prowadzić wyłącznie czynni podatnicy podatku od towarów i usług (zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy zwolnieni podmiotowo, jak i przedmiotowo są wyłączeni z tego obowiązku). Przepis ten dotyczy tradycyjnych rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, które powinny zawierać wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej (w tym szczególnie podstawy opodatkowania, wysokości podatku, korekt tych dwóch wartości, czy też NIP kontrahenta).

JPK_VAT a zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe

W związku z powyższym, podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na niski próg sprzedaży), jak i dokonujący wyłącznie sprzedaży zwolnionej (czyli korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z VAT) nie są objęci obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT (ale mogą zostać wezwani do dostarczenia innych struktur JPK – więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

 

Ważne!

Warto pamiętać, że podatnicy, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, mają obowiązek prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji VAT. Tej jednak nie trzeba przekazywać w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Najważniejsze informacje o JPK w jednym miejscu – kliknij i dowiedz się więcej!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły