NIP nabywcy na paragonie – czy jest obowiązkowy?

|
ID: 778304965
|
Kategorie: Kasa fiskalna
|
Nie tylko kawa jest 2w1
Przepisy weszły w życie i stały się obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewiduje się wprowadzenie takiego zapisu w ustawie o VAT, który nakładałby na przedsiębiorców obowiązek wystawiania faktury do paragonu na rzecz firm, tylko w sytuacji gdy taki paragon zawierałby NIP nabywcy.

Nowy przepis dotyczący wystawiania faktur do paragonów zawierających NIP nabywcy jest zawarty w projekcie z dnia 13 lutego 2018 r do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany obejmują art. 106b ustawy o VAT. W projekcie ustawy nowelizacyjnej treść omawianego przepisu jest zamieszczona w art. 1 pkt 15, gdzie czytamy:

w art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;”

 

Planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2018.

Warto zaznaczyć, że już w pierwszej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach z dnia 18 września 2017 roku, proponowano zmianę dotyczącą wystawiania faktur do paragonów na rzecz firm tylko w sytuacji, gdy taki paragon zawierałby NIP nabywcy. Takie rozwiązanie miałoby na celu wyeliminowanie procederu wystawiania faktur dla podmiotu gospodarczego na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Propozycja ta spotkała się jednak z falą krytyki ze strony organizacji przedsiębiorców, którzy zgłaszali sprzeciw objęcia ww. zmianą wszystkich przedsiębiorców, nawet tych, którzy nie są narażeni na proceder wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów.
Ponadto, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej w wydawanej opinii do projektu powołała się na artykuł 273 Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który mówi, że:

“Państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym, pod warunkiem równego traktowania transakcji krajowych i transakcji dokonywanych między państwami członkowskimi przez podatników oraz pod warunkiem, że obowiązki te, w wymianie handlowej między państwami członkowskimi, nie będą prowadzić do powstania formalności związanych z przekraczaniem granic.
Możliwość przewidziana w akapicie pierwszym nie może zostać wykorzystana do nałożenia dodatkowych obowiązków związanych z fakturowaniem poza obowiązkami, które zostały określone w rozdziale 3.”

 
Odmowa wystawienia faktury do paragonu, który nie zawierałby NIP nabywcy-podatnika wprowadza wiele wątpliwości, między innymi co do zgodności takiego działania z regulacjami prawa UE. Ostatecznie nie wycofano się z tego projektu i omawiany przepis ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2018 r. Obecnie projekt jest cały czas na etapie opiniowania.

Projekt uzasadnienia ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w zakresie zmian w art. 106b, można sprawdzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji, str. 11-12.

Zaznaczamy, że obowiązek wystawienia faktury do paragonu z NIP nabywcy będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy posiadają kasy technicznie przystosowane do tego. Podatnicy mający starsze modele kas, które nie umożliwiają wydruku paragonu z NIP nabywcy będą musieli wystawić fakturę od razu. Tak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizacyjnej.

W momencie nabycia towarów czy usług podatnik/nabywca powinien wskazać sprzedawcy w jakim charakterze dokonuje takiego nabycia. Jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i zakup jest na firmę wówczas powinien przedstawić sprzedawcy NIP, aby sprzedaż została właściwie udokumentowana.

Uwaga!
Serwis ifirma jest już przystosowany do planowanych zmian w tym zakresie i dla urządzeń fiskalnych zintegrowanych z ifirma, które dają techniczną możliwość, aby na paragonie pojawił się NIP nabywcy, umożliwiamy już na etapie wystawiania paragonu – wybór kontrahenta. Skutkuje to tym, że na wydruku paragonu będzie umieszczony NIP tego kontrahenta.

 
Podsumowując, pomimo tego że NIP nabywcy na paragonie nie jest jeszcze wymagany, nie ma przeszkód aby podatnik przystosował urządzenia fiskalne do planowanych zmian już teraz.

 

Autor: Iwona Derbisz – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce