Kasa fiskalna w sprzedaży za pomocą maszyn vendingowych – ogólne zasady

w Kasa fiskalna Tagi: kasa fiskalnamaszyny vendingowesprzedaż z automatu

Sprzedaż z automatu a obowiązek ewidencji przy użyciu kas fiskalnych


Dostawa słodyczy i kawy, dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar została zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodnie z poz. 41 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Aktualnie, obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów przy wykorzystaniu automatów powstaje na zasadach ogólnych. Zasada ta została wyrażoną w art. 19a ustawy o VAT, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1) oraz z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty – w zakresie w jakim zapłata następuje przed dostawą towarów, tj. przed wydaniem towaru przez automat (art. 19a ust. 8).

Sprzedaż najlepiej dokumentować sporządzając raport o pobraniu gotówki z automatu. Większość automatów zaopatrzona jest w moduły finansowe, które to umożliwiają.

Jeśli automaty nie sporządzają automatycznie tego typu wydruków wówczas należy przeliczyć gotówkę i dokonać podziału wpłaconej gotówki wg sprzedaży poszczególnych towarów.

Generalną zasadą jest, aby sprzedaż z automatu ustalić w podziale na poszczególne stawki VAT.
W przypadku powierzeniu biuru rachunkowemu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów podatnik obowiązany jest zbroszurować ewidencję sprzedaży i kolejno ponumerować jej strony. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu. Podatnik jest obowiązany dokonywać zapisów w ewidencji jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

W przypadku nie powierzenia biuru rachunkowemu prowadzenia KPIR zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży dokonywane są na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży mogą dokonywać zapisów dotyczących przychodu, wykazanych w tej ewidencji, w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca w KPIR.

Niemniej ważne jest to, aby kwota sprzedaży zgromadzona w maszynie została wyciągnięta i przeliczona na koniec każdego miesiąca (można to robić także codziennie w trakcie miesiąca).

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły