w Usługi dodatkowe

Weryfikacja prowadzonej dokumentacji

Użytkownik może skorzystać z weryfikacji dwa razy w roku. Nasi księgowi sprawdzą prowadzoną dokumentację pod kątem jej poprawności. Przekażą też ewentualne uwagi.

Darmowa weryfikacja dokumentacji obejmuje użytkowników prowadzących w serwisie KPiR. Można z niej skorzystać za darmo, dwa razy w roku podatkowym. Przy rozliczeniu miesięcznym, weryfikacji podlega 1 miesiąc. Przy rozliczeniu kwartalnym – kwartał.

Jak to działa?

Aby zlecić weryfikację, należy:

  • Wysłać na adres info@ifirma.pl wniosek o weryfikację, który będzie zawierał:
    • informację, że użytkownik zapoznał się i zgadza się z postanowieniami regulaminu,
    • załączniki: wygenerowane przez użytkownika wszystkie deklaracje oraz ewidencje sporządzane przez serwis ifirma.pl (pliki z ewidencjami KPiR, środków trwałych czy wyposażenia – jeśli takie powstały w tym okresie – a także raporty PIT-5)
  • zmienić hasło na tymczasowe np. “Agnieszka1” i potwierdzić to w mailu.

Osoba weryfikująca w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia sporządzi i przekaże użytkownikowi e-mailem raport.

Osoba weryfikująca nie dokonuje na koncie Użytkownika żadnych zmian i poprawek.

Użytkownik po otrzymaniu raportu jest zobowiązany dokonać ponownej zmiany hasła dostępu na swoje własne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.