Jak zlecić weryfikację prowadzonej dokumentacji?

w Usługi dodatkowe

Weryfikacja prowadzonej dokumentacji

Użytkownik może skorzystać z weryfikacji dwa razy w roku. Nasi księgowi sprawdzą prowadzoną dokumentację pod kątem jej poprawności. Przekażą też ewentualne uwagi.

Darmowa weryfikacja dokumentacji obejmuje użytkowników prowadzących w serwisie KPiR. Można z niej skorzystać za darmo, dwa razy w roku podatkowym. Przy rozliczeniu miesięcznym, weryfikacji podlega 1 miesiąc. Przy rozliczeniu kwartalnym – kwartał.

Jak to działa?

Aby zlecić nadzór techniczny, należy wysłać na adres info@ifirma.pl wniosek o weryfikację, który będzie zawierał:

  • informację, że użytkownik zapoznał się i zgadza się z postanowieniami regulaminu,
  • załączniki: wygenerowane przez użytkownika wszystkie deklaracje oraz ewidencje sporządzane przez serwis ifirma.pl (pliki z ewidencjami KPiR, środków trwałych czy wyposażenia – jeśli takie powstały w tym okresie – a także raporty PIT-5).

Osoba weryfikująca w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia sporządzi i przekaże Użytkownikowi e-mailem raport. W tym celu od strony administracyjnej zostanie utworzone subkonto, które umożliwi pełny wgląd w zapisy na koncie Użytkownika. Subkonto straci swoją ważność po 3 dniach od daty utworzenia.

Osoba weryfikująca nie dokonuje na koncie Użytkownika żadnych zmian i poprawek.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły