Certyfikat “Bezpieczne e-Faktury” na stronę internetową

w Usługi dodatkowe

Poinformuj swoich kontrahentów, że e-faktury wystawiane przez Twoją firmę są zabezpieczone cyfrowo.

Certyfikat informuje twoich klientów o tym, że:

  • Wystawione faktury są zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
  • Pliki pdf dokumentów są zabezpieczone cyfrowo przed zewnętrzną ingerencją w ich treść. Zapewniają to mechanizmy SHA1 RSA (US Secure Hash Algorithm)
  • Wszystkie dokumenty stworzone są w formacie zalecanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania oraz organizacje certyfikujące: Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A
  • Jest zagwarantowana autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Aby wysłać faktury wykonuj operacje opisane w instrukcji.


Do skorzystania z certyfikatu “Bezpieczne e-Faktury” uprawnieni są wszyscy użytkownicy serwisu ifirma, korzystający z funkcji wystawiania faktur.

Certyfikat jest udostępniany nieodpłatnie.


Wybierz rozmiar i kolor certyfikatu

Pobierz kod i wklej na swoją stronę:

Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl
<a href="http://ifirma.pl"><img src="https://www.ifirma.pl/images/certyfikat-faktury-100_01.png" alt="Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl"> </a>
Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl
<a href="http://ifirma.pl"><img src="https://www.ifirma.pl/images/certyfikat-faktury-100_02.png" alt="Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl"> </a>
Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl
<a href="http://ifirma.pl"><img src="https://www.ifirma.pl/images/certyfikat-faktury-150_01.png" alt="Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl"> </a>
Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl
<a href="http://ifirma.pl"><img src="https://www.ifirma.pl/images/certyfikat-faktury-150_02.png" alt="Certyfikat bezpieczne e-faktury dostarcza program do faktur ifirma.pl"> </a>

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły