Faktura pro forma do paragonu u podatnika VAT

w Faktury Tagi: faktura do paragonupro formapro forma do paragonu

Instrukcja wystawienia faktury pro forma do paragonu z kasy fiskalnej w serwisie ifirma.pl dotyczy tylko VATowców. Pro forma pełni rolę oferty handlowej. Przedsiębiorca wystawia ją często na życzenie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności, gdy stosuje system przedpłat. Jest to dokument, na podstawie którego ma zostać wniesiona zapłata za towar/usługę, których sprzedaż powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

W celu wystawienia faktury pro formy należy przejść do zakładki Faktury ➡ Faktury pro forma.
Następnie trzeba wybrać opcję Pro forma do faktury krajowej.Na stronie pojawi się formularz faktury pro forma do wypełnienia. W pozycji typ faktury krajowej powinno się wybrać Faktura VAT do paragonu z kasy fiskalnej.Po uzupełnieniu nabywcy, daty wystawienia i terminu płatności wybiera się serię numeracji, którą można wcześniej odpowiednio skonfigurować. Następnie wpisuje się nazwę towaru lub usługi, grupę towarowo – usługową GTU, ilość, jednostkę i cenę jednostkową. Formularz należy zatwierdzić.

Na podstawie utworzonej faktury pro forma można wystawić fakturę sprzedaży do paragonu z kasy fiskalnej.
Można ją wystawić korzystając z jednej z 2 poniższych ścieżek.

1. Otwiera się daną fakturę pro forma poprzez wybranie jej numeru w zakładce Faktury ➡ Faktury pro forma. Następnie na dole należy wybrać opcję wystaw fakturę sprzedaży.2. Korzysta się z opcji +wystaw fakturę sprzedaży przy danej pro formie w zakładce Faktury ➡ Faktury pro forma.Jeżeli faktura sprzedaży do danej pro formy ma być wystawiona w innym miesiącu niż sama faktura pro forma, to w lewym górnym rogu należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą sprzedaży (w większości przypadków będzie to data zapłaty), a na osi czasu trzeba ustawić miesiąc wystawienia faktury pro forma.
Poniżej przykład, gdy data sprzedaży jest wrześniowa, a faktura będzie miała datę wystawienia z października.
Faktura pro forma nie stanowi dokumentu księgowego i nie jest ujmowana w ewidencjach.

Wystawiona na jej podstawie faktura do paragonu z kasy fiskalnej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie wykazana w ewidencji sprzedaży Vat w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona. Będzie również wykazana w pliku JPK-V7M i JPK-V7K z oznaczeniem FP. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w ewidencji. Nie są również księgowane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz do ewidencji przychodów. Do rozliczenia podatku vat i podatku dochodowego lub ryczałtu ewidencjonowanego przyjmujemy wartość sprzedaży na podstawie raportów dobowych lub raportu miesięcznego z kasy rejestrującej.


Autor: Monika Kobylak – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły