Dodawanie nowego cennika do istniejącej listy towarów

w Magazyn

Moduł Magazyn pomaga Użytkownikowi w prowadzeniu ewidencji towarów i usług. W trakcie uruchamiania modułu można zdefiniować i określić różne cenniki w zależności od potrzeb.

Co jednak w przypadku kiedy w trakcie korzystania z modułu zdecydujemy się na wprowadzenie nowego cennika (np. dla nowych kontrahentów)?

Obecnie moduł wymaga edycji każdego towaru i dodawanie nowego cennika do każdego towaru. W przypadku dużej ilości towarów i usług, możemy zoptymalizować zmianę wykorzystując plik csv.

Od czego zacząć

 1. W module Magazynu przejdź do zakładki Ustawiania → Cennik
 2.  

   

 3. Utwórz nowy cennik nadając mu nazwę.
 4.  

   

 5. Po stworzeniu nowego cennika przejdź do zakładki Towary/Usługi → Eksport do pliku
 6.  

   

 7. Wybierz eksportuj i pobierz plik
 8.  

   

 9. Po pobraniu pliku otwórz go za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
 10. Po otwarciu pliku pozostaw domyślne ustawiania zwracając uwagę na kodowanie znaków UTF-8.

   

   

 11. W otwartym dokumencie wybierz kolumny z nowym cennikiem za pomocą poziomego suwaka.
 12.  

   

 13. Wprowadź ceny netto i brutto dla nowego cennika.
 14. Nowy cennik znajduje się w dwóch kolumnach zgodnie z kolejnością wyświetlaną na liście cenników. Identyfikator cennika widoczny jest w pierwszym wierszu po dwukropku

  CENA SPRZEDAŻY NETTO:<NAZWA_CENNIKA>
  CENA SPRZEDAŻY BRUTTO:<NAZWA_CENNIKA>

   

   

  W trakcie edycji dokumentu można korzystać z formuł obliczeniowych, które są dostępne w arkuszu kalkulacyjnym. Przykład poniżej:

   

   

 15. Po wprowadzeniu cen dla nowego cennika zapisz plik. Wróć do serwisu ifirma.pl Wybierz moduł Magazyn i przejdź do zakładki Towary/Usługi → Import z pliku
 16.  

   

 17. Wybierz plik, dodaj go i importuj.
 18.  

   

 19. Po zaimportowaniu pliku, zapisz zmiany.
 20. W celu weryfikacji zaciągniętych danych przejdź do Towary/Usługi → Lista towarów i usług

  Z rozwijanej listy wybierz wprowadzany cennik.

   

   

   

  Autor: Łukasz Wróbel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły