Kontrahenci w module magazynowym

w Magazyn

Dokumenty WZ (wydanie zewnętrzne) i PZ (przyjęcie zewnętrzne) dokumentują zdarzenia związane z kontrahentami, odpowiednio wydanie towaru kontrahentowi i przyjęcie towaru od kontrahenta.

Aby na dokumentach WZ i PZ można było podać odpowiednio nabywcę i sprzedawcę, trzeba najpierw wprowadzić ich do Listy kontrahentów.

Lista kontrahentów znajduje się w magazynie zakładce Kontrahenci.


 

Jest to ta sama Lista kontrahentów, która jest dostępna w głównej części serwisu w zakładce CRM → Lista kontrahentów.


 

Kontrahent dodany do Listy kontrahentów w Magazynie w zakładce Kontrahenci, będzie również dostępny w głównej części serwisu w zakładce CRM → Lista kontrahentów (i na odwrót).

Dowiedz się jak dodawać i zarządzać kontrahentami w zakładce CRM → Lista kontrahentów.

Nowego kontrahenta można dodać za pomocą opcji nowy kontrahent.


 


 

Pola pogrubione są obowiązkowe do wypełnienia:

 • Identyfikator,
 • Nazwa,
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość.

 

Identyfikator – skrócona nazwa służąca do wyszukania kontrahenta w serwisie; identyfikator musi być jednoznaczny (dwóch kontrahentów nie może mieć takiego samego identyfikatora).

Nazwa – nazwa kontrahenta, która ma się pojawić na dokumentach, np. nazwa firmy, nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby fizycznej.

Kod pocztowy – kod pocztowy z adresu kontrahenta, jego podanie jest wymagane o ile nie zaznaczy się opcji Adres zagraniczny; aby wpisać zagraniczny kod pocztowy również musi być zaznaczone pole Adres zagraniczny.

Miejscowość – miejscowość z adresu kontrahenta, jej podanie jest wymagane o ile nie zaznaczy się opcji Adres zagraniczny.

Pola nieobowiązkowe:

 • Prefiks,
 • NIP,
 • Dostawca,
 • Odbiorca,
 • Kontrahent jest osobą fizyczną,
 • Ulica, numer,
 • Adres zagraniczny,
 • Kraj.

 

Prefiks – dwuliterowy prefiks kraju kontrahenta, wypełnia się go tylko dla kontrahentów z UE, którzy są podatnikami VAT-UE.

NIP – numer identyfikacji podatkowej kontrahenta, nie wypełnia się go dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku firm zagranicznych wpisuje się zagraniczny odpowiednik NIP-u jeżeli podmiot posługuje się takim numerem.

Dostawca – zaznacza się jeżeli kontrahent jest dostawcą – nabywamy od niego towary lub usługi; kontrahent oznaczony jako dostawca pojawia się na liście szybkiego wyboru przy wystawianiu PZ w magazynie i księgowaniu wydatków w głównej części serwisu.

Odbiorca – zaznacza się jeżeli kontrahent jest odbiorcą – dostarczamy dla niego towary lub usługi; kontrahent oznaczony jako odbiorca pojawia się na liście szybkiego wyboru przy wystawianiu WZ w magazynie i faktur w głównej części serwisu.

Kontrahent może być zarówno Dostawcą jak i Odbiorcą.

Ulica, numer – ulica, numer budynku i ewentualnie numer lokalu (jeżeli w adresie jest wyodrębniony numer lokalu) z adresu kontrahenta; jeżeli w miejscowości kontrahenta nie ma nazwy ulicy, zamiast nazwy ulicy wpisuje się nazwę miejscowości.

Adres zagraniczny – zaznacza się, aby móc wprowadzić adres w innym formacie niż polski – pozwala na wprowadzenie zagranicznego Kodu pocztowego lub pominięcie tego pola i na pominięcie pola Miejscowość.

Kraj – kraj z adresu kontrahenta, wypełnienie tego pola nie jest wymagane, jednak w przypadku adresów zagranicznych powinno zostać uzupełnione.

Listę kontrahentów można przeglądać w zakładce Kontrahenci.


 

Jest możliwość wyszukania kontrahenta wpisując identyfikator, nazwę, adres lub NIP w polu Szukaj.


 

Listę kontrahentów można filtrować, można wyświetlić wszystkich kontrahentów, tylko dostawców lub tylko odbiorców.


 

Aby wyświetlić dane kontrahenta wystarczy wybrać identyfikator lub nazwę.


 

W danych kontrahenta jest podgląd podstawowych informacji.

Nie można edytować danych kontrahenta z poziomu modułu magazynowego, aby edytować dane trzeba przejść do głównej części serwisu.

Opcja wyświetl w ifirmie przekierowuje do widoku danych kontrahenta w głównej części serwisu w zakładce CRM → Lista kontrahentów.


 

Widok po przejściu do danych kontrahenta w głównej części serwisu za pomocą opcji wyświetl w ifirmie.


 

Lista towarów i usług – Lista kontrahentów w systemie IFIRMA – video

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły