Zgłoszenie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego

Przedsiębiorca prowadzący własną firmę występuje w ZUS zarówno jako płatnik składek za osoby ubezpieczone, jak i osoba ubezpieczona. Zgłoszenie jako płatnik składek leży zawsze po stronie ZUS i jest dokonywane na podstawie informacji, dostarczanych po złożeniu wniosku CEIDG-1 przy zakładaniu firmy. Jednak zgłoszenia się jako osoby ubezpieczonej do ZUS przedsiębiorca musi czasem dopełnić sam.

Zgłoszenie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego – formalności

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą dokonuje zgłoszenia:

  • Obligatoryjnie – jako płatnik składek
  • Dobrowolnie – jako ubezpieczony.

W tym drugim przypadku konieczne jest dołączenie do dokumentów składanych w urzędzie miasta lub gminy wypełnionej deklaracji:

Jeżeli takie druki nie zostaną złożone wraz z CEIDG-1, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ZUS samodzielnie, w terminie 7 dni. Zgłoszenia można dokonać także elektronicznie.

Zgłoszenie przedsiębiorcy jako ubezpieczonego – instrukcja w serwisie ifirma.pl

Aby złożyć deklarację zgłoszeniową do ZUS, w serwisie ifirma.pl przechodzimy do zakładki PulpitKonfiguracja. W związku z faktem, że deklaracja powinna być wysłana z właściwym kodem ubezpieczeń, należy najpierw przejść do zakładki ZUS DRA i sprawdzić, czy wybrano właściwy Plan opłacania składek:

a także właściwe ustawienia dodatkowe, jak emerytura czy stopień niepełnosprawności:

Ewentualne zmiany można wprowadzić, wybierając Edytuj u dołu strony i wybierając właściwą opcję z listy. Modyfikację należy zatwierdzić u dołu strony.

Po wybraniu poprawnego planu można przejść do generowania deklaracji zgłoszeniowej w zakładce PulpitKonfiguracjaDeklaracje zgłoszeniowe.

A. Zgłoszenie do składek społecznych i zdrowotnej

Przedsiębiorca zgłaszający się do składek społecznych oraz zdrowotnej w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko właściciela wybiera opcję Wygeneruj ZUA.W deklaracji jako Typ zgłoszenia należy wybrać Zgłoszenie. W części składek obowiązkowych generalnie oznaczamy emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, a jako Datę powstania obowiązku wpisujemy datę założenia działalności – taką samą datę uzupełniamy również pod domyślnie zaznaczonym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ważne !
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZUA – rejestracja do składek społecznych i zdrowotnych. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, tę opcję oznaczamy w części Ubezpieczenie dobrowolne, i uzupełniamy taką samą datę jak w przypadku pozostałych składek.Następnie akceptujemy komunikat, informujący o elektronicznej wysyłce deklaracji:

B. Zgłoszenie wyłącznie do składki zdrowotnej

Przedsiębiorca, który w ramach działalności gospodarczej jest zobowiązany do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej, do zgłoszenia się jako ubezpieczony skorzysta z deklaracji ZUS ZZA – w tym celu w części Imię i Nazwisko właściciela wybieramy opcję ZUA ZZA.Jako Typ deklaracji wybieramy zgłoszenie, a w Dacie powstania obowiązku ubezpieczenia wpisujemy datę rozpoczęcia działalności. Deklarację akceptujemy, wybierając opcję przekaż do podpisu.Ważne!
Od 16 maja 2021 roku zmieniły się formularze rejestracyjne do ZUS, tj. ZUS ZZA – rejestracja do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Do druków doszło dodatkowe pole jakim jest kod zawodu wykonywany przez ubezpieczonego.

Następnie akceptujemy komunikat, informujący o elektronicznej wysyłce deklaracji:

Deklaracja zostanie wysłana do ZUS w ramach opcji e-deklaracji.

Za dużo formularzy? Sprawdź przewodnik po deklaracjach ZUS w pigułce!


Autor: Anna Kubalka, Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły