Niezbędne informacje oraz wysyłanie żądania

w API

Do prawidłowego przesłania żądania należy posiadać konto w serwisie ifirma.pl
Oprócz loginu wykorzystywane są również klucze autoryzacji o następujacych identyfikatorach:

  • abonent – wykorzystywany do zmiany i pobrania ustawionego miesiąca księgowego
  • faktura – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania poszczególnych rodzajów faktur
  • rachunek – wykorzystywany do wystawiania, pobierania i wysyłania rachunków
  • wydatek – wykorzystywany do księgowania dokumentów wydatków

Możliwe jest wykorzystanie symetrycznych kluczy autoryzacji, które są generowane w serwisie ifirma.pl w zakładce:

Narzędzia -> API

Alternatywą dla użycia symetrycznych kluczy autoryzacji generowanych przez nasz serwis jest użycie kluczy asymetrycznych, wygenerowanych przez użytkownika. Jest to bezpieczniejszy sposób kodowania. W tym przypadku użytkownik powinien w zakładce ‚Narzędzia -> API’ podać klucz publiczny.
Do funkcji hmac używanej w żądaniu jako klucz powinien być podawany string z kluczem w postaci szesnastkowej, zamiast wartości binarnej tego klucza. Klucz symetryczny generowany w serwisie ifirma.pl, np. EAB0D8ACF3308F3B, to tak naprawdę 0xEA 0xB0 0xD8 0xAC 0xF3 0x30 0x8F 0x3B (8 bajtów).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań