FAQ

w API

1. Jakich komunikatów błędów mogę się spodziewać?

Kod błędu Opis problemu
0 poprawne przetworzenie
100 problem techniczny
101 niepoprawne kodowanie znaków
102 brak lub niepoprawnie określony typ zawartości żądania
200 niepoprawna struktura obiektu domenowego
201 błędy walidacji przesyłanego obiektu w postaci żądania
202 niepoprawne ustawienia w serwisie ifirma
400 niepoprawny nagłówek autoryzacji
401 niepoprawny login użytkownika
402 brak wygenerowanego klucza autoryzacji
403 niepoprawny hash bądź kod wiadomości
500 brak uprawnień do danego zasobu

2. Jak wyliczany jest hmac?

Hmac w przypadku użycia klucza symetrycznego liczony jest zgodnie z RFC http://tools.ietf.org/html/rfc2104 z użyciem funkcji skrótu SHA-1.

3. Jak wyliczany jest rsa?

W przypadku użycia klucza asymetrycznego rsa liczony jest zgodnie z RFC http://www.ietf.org/rfc/rfc3110.txt z użyciem funkcji skrótu RSA/SHA-1.

4. Jak można zweryfikować, że moja funkcja hmac działa prawidłowo?

przykład (PHP):

echo hmac('111111', '222222');
//daje wynik:
1558ab6c5ab2b0d1cd129b9ad11527cf33486705

Polskie znaki powinny być zakodowane zgodnie z UTF-8. Prawidłowa budowa hasha:

hashWiadomosci = hmac(klucz, url + nazwaUsera +
nazwaWykorzystanegoKlucza + requestContent).

Można zweryfikować czy Pana hmac działa poprawnie np. echo
hmac(‚111111′,’222222’);
//daje wynik:
1558ab6c5ab2b0d1cd129b9ad11527cf33486705.

Hmac(‚111111′,’222222’) zwróci wynik 1558ab6c5ab2b0d1cd129b9ad11527cf33486705, jeżeli klucz 111111 traktujemy jako liczbę w formacie dziesiętnym. W aplikacji podajemy klucze w formacie szesnastkowym i dla szesnastkowego 111111 i wiadomości 222222 otrzymany hash będzie miał postać cec153ee6350475f117a307111e2bd7d83034925.

Klucz musi być w postaci szesnastkowej, więc należy go przetworzyć.

Klucze generowane w panelu ifirmy np. EAB0D8ACF3308F3B to tak naprawdę 0xEA 0xB0 0xD8 0xAC 0xF3 0x30 0x8F 0x3B (8 bajtów) a nie jak można się zasugerować : 16 bajtów.

Przykład (PHP):

$klucz = "EAB0D8ACF330F3B";

To tak naprawdę:

$klucz = chr(hexdec('EA')).chr(hexdec('B0')).chr(hexdec('D8')).chr(hexdec('AC')).chr(hexdec('F3')).chr(hexdec('30')).chr(hexdec('8F')).chr(hexdec('3B'));

5. Po użyciu narzędzia otrzymałem fakturę, na której są błędne dane. Co teraz?

Faktura jest dostępna w odpowiednim miesiącu księgowym po zalogowaniu do aplikacji ifirma. Można ją przeedytować i ponownie wygenerować dla niej pdf.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły