Jestem księgową, jaki kod GTU mam wybrać?

w GTU Tagi: fakturygtu

Nie wiesz co to GTU i kiedy stosować więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Grupy towarowo-usługowe (GTU) – nowe oznaczenia w JPK
oraz tutaj: Czym jest GTU i kto musi stosować?

Jestem księgową, jaki kod GTU mam wybrać?

Warto mieć na uwadze fakt, że kody GTU nie są dla wybranych branż, ale dla wybranych dostaw towarów i usług.

W związku z powyższym, księgowych będących na samozatrudnieniu czasami może dotyczyć kod GTU_12 – a więc w niektórych sytuacjach powinni tym kodem oznaczać świadczone usługi.

Dla księgowych będzie mieć zastosowanie kod GTU_12, który obejmuje świadczenie usług o charakterze niematerialnym, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych czy marketingowych.
A zatem ten kod należy zastosować, jeśli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy usługi rachunkowo- księgowe. Kod ten należy zastosować również wtedy, gdy świadczymy przykładowo usługi szkoleniowe, kursy z zakresu księgowości, czy doradcze jak np. doradztwo podatkowe.
Jak podaje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie nr 19 dotyczące oznaczeń kodu GTU “brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12”. Wskazuje jednak klasyfikacje PKWiU, które mogą być pomocne w rozpoznaniu kiedy zastosować GTU z numerem 12. Oznaczenia PKWiU można ponadto zweryfikować na stronie GUS.

O konieczności zastosowania kodu GTU decyduje rzeczywiście świadczona usługa, a nie jej nazwa na fakturze. W związku z tym, jeśli faktura odnosi się do umowy, np.pozycja ma nazwę “zgodnie z umową xxx” wtedy należy przeczytać, jaka jest treść umowy i czy nie ma tam zapisu o świadczeniu usług doradczych, szkoleniowych itd. Jeśli taki zapis odnajdziemy w umowie, to musimy zastosować oznaczenie kod GTU_12.

Jak wybrać kod GTU w systemie ifirma?

Aby kod GTU pojawił się w odpowiedniej ewidencji VAT należy wprowadzić fakturę do systemu oraz wypełnić pole GTU.

W tym celu należy wybrać opcję:
Faktury → Wystaw fakturę krajową.

 


 
Aby wybrać kod GTU przypisany do naszego towaru lub usługi należy kliknąć pole GTU. Domyślnie pojawią się podpowiedzi paru kodów. Jeśli chcemy zobaczyć wszystkie kody GTU należy wybrać ikonę dokumentu obok pola GTU.
 

 
innym sposobem na wpisanie kodów GTU jest rozpoczęcie wpisywania towaru lub usługi, a system automatycznie podpowie nam i wyświetli pasujące kody.
 

 
Jeżeli znamy swój kod GTU, wystarczy wpisać odpowiedni numer w pole GTU – w opisywanym przypadku będzie to kod 12.
Jeśli fakturowany jest jeden rodzaj produktów/usług szczegóły można ustawić na stałe w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Faktury → Domyślne ustawienia.

 


 
W przypadku sprzedaży szerokiego asortymentu oznaczenia można przypisać przy każdym produkcie/usłudze w zakładce Faktury → Towary i usługi, poprzez edycję poszczególnych pozycji na liście standardowych towarów i usług.
 

 
 
Uwaga! Informacja o wybranym kodzie GTU czy procedurach nie jest domyślnie widoczna na wydruku faktury, ponieważ nie ma obowiązku, aby takie dane widniały na fakturze. Opcję tę można włączyć w pakietach płatnych w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Faktury → Domyślne ustawienia, gdzie należy edytować parametry zaznaczając pokazuj przy Oznaczenia JPK i GTU na wydrukach faktur.
 

 

Autor: Dorota Łesak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły