Czy na fakturze podaje się numer konta dla celów VAT?

w FakturyPodatek VAT Tagi: faktura VATrachunek bankowy do celów VATsplit payment

Od 1 lipca 2018 r. przedsiębiorcy mogą stosować system podzielnej płatności (split payment).

W związku z tym banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe (SKOK) do każdego rachunku rozliczeniowego podatników prowadzących działalność gospodarczą prowadzą rachunek VAT. Nie ma tu znaczenia czy dany przedsiębiorca jest vatowcem czy nievatowcem. Rachunki VAT nie są tworzone dla kont prywatnych, nawet jeśli są wykorzystywane w działalności.

Nabywca towarów/ usług może teraz podczas dokonywania zapłaty za otrzymaną fakturę wybrać zwykły przelew lub przelew dotyczący podzielonej płatności. Firma- nabywca decyduje jaki przelew ma zostać wykonany, nie jest zobligowana do stosowania systemu podzielonej płatności, jest tu dobrowolność stosowania.

Przelewy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności dokonywane są na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Kwota brutto wpływa na ten rachunek. Następnie bank/ SKOK na podstawie komunikatu przelewu automatycznie rozdziela płatność, czyli kwotę podatku VAT przelewa na powiązany z nim rachunek VAT.

Reasumując, przedsiębiorcy na wystawianych fakturach podają tylko numer konta firmowego (rozliczeniowego), nie podają numeru rachunku VAT. Nie można wykonać przelewu bezpośrednio na rachunek VAT.

W przypadku wykonywania przelewu z komunikatem podzielonej płatności na prywatny rachunek innego przedsiębiorcy lub bezpośrednio na rachunek VAT – przelew zostanie automatycznie odrzucony.

Temat podzielonej płatności (split payment) omówiony jest tu.


Autor: Monika Kobylak – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły