ARCHIWUM: Centralizacja rozliczeń VAT dla JST

Od 2017 roku na fakturze dokumentującej sprzedaż na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) powinny pojawić się dane nabywcy oraz płatnika/odbiorcy.

Wprowadzone już zmiany przepisów mające na celu m.in. centralizację rozliczeń podatku VAT obejmują w swoim zakresie rozliczenia podmiotów funkcjonujących jako Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). W ogólnym zarysie, zmiany zostały wprowadzone w celu przełożenia obowiązku w rozliczeniu podatku VAT z JST na gminy i wprowadzenia wewnętrznych rozliczeń z podatku VAT dla tych podmiotów.

Skutek dla przedsiębiorców

Firmy często współpracują ze szkołami, urzędami, ośrodkami miejskimi, gminnymi poprzez świadczenie swoich usług, dostawę towarów. Od roku 2017 jednostki zamawiające będą zastrzegać, aby wystawiona na ich rzecz faktura zawierała dwa pola: nabywcy oraz płatnika/odbiorcy. Do tej pory, wystarczające było wskazanie podmiotu, na rzecz którego była dokonywana dostawa towarów lub usług, jako nabywcy i odbiorcy/płatnika jednocześnie. Było to spowodowane traktowaniem danej instytucji jako wyodrębnionego podatnika podatku VAT, który rozliczał podatek VAT samodzielnie poprzez złożenie właściwej deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Mogły one podobnie jak przedsiębiorcy, korzystać ze zwolnienia podmiotowego z art. 113 ustawy o VAT.

Od wejścia w życie przepisów centralizujących rozliczenia wewnętrzne w gminach, obligatoryjnie nabywcą na fakturze będzie np. gmina, a odbiorcą faktury lub płatnikiem zamawiająca instytucja, np. szkoła. Jest to skutek uznania przez ustawodawcę, że zamawiające usługi i towary gminne jednostki budżetowe nie są samodzielnym podatnikiem, ale podlegają zarówno majątkiem jak też organizacją działalności i jej prowadzeniem – gminom.

Terminy wykonywania usługi

Wprowadzona centralizacja pozwala na nie dokonywanie korekt poprzednich okresów. Dla przedsiębiorcy oznacza to, że nie musi on wystawiać faktur korygujących do dokumentów wystawionych wcześniej, na których jest jedynie instytucja zamawiająca. Korekta będzie musiała zostać sporządzona do faktur, dokumentujących dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi od dnia centralizacji. Sposobem korekty jest wystawienie przez JST noty korygującej zmieniającej dane.

Przedsiębiorców nawiązujący współpracę z instytucjami będącymi gminnymi jednostkami budżetowymi lub w przypadku kontynuacji takiej współpracy w roku 2017, powinni wyczulić się na przekazywane dane do wystawienia faktury, pamiętając zarówno o danych gminy jako nabywcy, jak również danych jednostki budżetowej, dokonującej zamówienia – jako odbiorcy. Firmy, które często biorą udział w przetargach i licznie współpracują z tym rodzajem podmiotów, mogły już wcześniej otrzymywać zgłoszenia, aby na fakturach były wymienione dwa podmioty. Obecnie stanie się to powszechnym standardem funkcjonującym w każdej transakcji z gminną jednostką budżetową.

Serwis ifirma.pl jest dostosowany do wystawiania tego rodzaju faktur.

Wystawianie faktur dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

W tym przypadku kontrahenta należy traktować jako odbiorcę dokumentu.

1. Utwórz konto kontrahenta

  • CRM > dodaj kontrahenta.


księgowość online, dodaj kontrahenta, JST

Dodaj kontrahenta

2. Uzupełnij dane

Potraktuj konto kontrahenta jako konto odbiorcy faktury – uzupełnij je danymi odbiorcy.

Przykład:

odbiorcą faktury jest „Szkoła nr 1” natomiast faktycznym nabywcą Urząd Wojewódzki. Zatem, uzupełniasz profil danymi urzędu, natomiast w „danych odbiorcy” podajesz dane szkoły. Możesz stworzyć kilka kont Urzędu Wojewódzkiego i na każdym z nich podać inne „dane odbiorcy”, np. Szkoła nr 1, Szkoła nr 2 (i analogicznie identyfikatory kontrahenta: szkoła_1, szkoła_2).

  • Nazwa firmy – Urząd Wojewódzki,
  • identyfikator – szkoła_1,
  • adres – adres urzędu,
  • dane odbiorcydane szkoły.


księgowość online, dodaj kontrahenta, dane kontrahenta, JST

Uzupełnij dane

3. Wystaw fakturę

Wystawiając fakturę wybierasz odpowiedniego kontrahenta (wg identyfikatora).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły