Składki ZUS od umowy zlecenia

w Rozliczenia ZUS Tagi: składki ZUSumowa-zlecenieZUS ZUAZUS ZWUA

Od stycznia 2016 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenia.

Do końca 2015 roku, w przypadku, gdy osoba była zatrudniona tylko na podstawie umowy zlecenia, to z pierwszej umowy były odprowadzane wszystkie składki, a od każdej kolejnej obowiązkowa była tylko składka zdrowotna. Wartość kwoty na umowie do tej pory nie miała znaczenia.

Od 2016 roku, jeśli zatrudniamy pracownika:

  • na podstawie umowy zlecenia na jedną lub więcej umów,
  • który dodatkowo pracuje na umowę zlecenia gdzie indziej,

to obowiązek opłacania składek powstaje z takiej liczby umów, by kwota brutto tych umów po zsumowaniu osiągnęła przynajmniej minimalne wynagrodzenie w danym roku (w 2020 r. – kwota 2600 zł).

Jeśli zatrudniamy takich pracowników na podstawie umowy zlecenia, to należy sprawdzić czy nie powstał obowiązek opłacania składek. W przypadku kiedy obowiązek powstał, bo pracownik łącznie z wszystkich umów zlecenia nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia, należy dokonać wyrejestrowania takich pracowników z ZUS na druku ZUS ZWUA, a następnie z tą samą datą zgłosić ich do wszystkich ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

Jeśli w trakcie zatrudnienia zajdą po stronie pracownika zmiany, które będą miały wpływ na to jakie mają być odprowadzane składki, to trzeba będzie to zgłosić do ZUS za pomocą wyrejestrowania i zgłoszenia na odpowiednim formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Zleceniobiorca, przy zatrudnieniu, powinien złożyć zleceniodawcy oświadczenie, czy jest jeszcze gdzieś zatrudniony i czy osiąga minimalne wynagrodzenie. Na podstawie takiego oświadczenia zatrudniający będzie wiedział, do jakich ubezpieczeń zgłosić daną osobę.

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań