Składki ZUS od umowy zlecenia

w Rozliczenia ZUS Tagi: składki ZUSumowa-zlecenieZUS ZUAZUS ZWUA

Od stycznia 2016 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenia.

Do końca 2015 roku, w przypadku, gdy osoba była zatrudniona tylko na podstawie umowy zlecenia, to z pierwszej umowy były odprowadzane wszystkie składki, a od każdej kolejnej obowiązkowa była tylko składka zdrowotna. Wartość kwoty na umowie do tej pory nie miała znaczenia.

Od 2016 roku, jeśli zatrudniamy pracownika:

  • na podstawie umowy zlecenia na jedną lub więcej umów,
  • który dodatkowo pracuje na umowę zlecenia gdzie indziej,

to obowiązek opłacania składek powstaje z takiej liczby umów, by kwota brutto tych umów po zsumowaniu osiągnęła przynajmniej minimalne wynagrodzenie w danym roku (w 2021 r. – kwota 2800 zł).

Jeśli zatrudniamy takich pracowników na podstawie umowy zlecenia, to należy sprawdzić czy nie powstał obowiązek opłacania składek. W przypadku kiedy obowiązek powstał, bo pracownik łącznie z wszystkich umów zlecenia nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia, należy dokonać wyrejestrowania takich pracowników z ZUS na druku ZUS ZWUA, a następnie z tą samą datą zgłosić ich do wszystkich ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

Jeśli w trakcie zatrudnienia zajdą po stronie pracownika zmiany, które będą miały wpływ na to jakie mają być odprowadzane składki, to trzeba będzie to zgłosić do ZUS za pomocą wyrejestrowania i zgłoszenia na odpowiednim formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Zleceniobiorca, przy zatrudnieniu, powinien złożyć zleceniodawcy oświadczenie, czy jest jeszcze gdzieś zatrudniony i czy osiąga minimalne wynagrodzenie. Na podstawie takiego oświadczenia zatrudniający będzie wiedział, do jakich ubezpieczeń zgłosić daną osobę.

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły