Składka wypadkowa pracownika

w Pracownicy

 

1. Składka wypadkowa

ZUS na podstawie corocznego druku ZUS IWA, składanego przez przedsiębiorcę opłacającego ubezpieczenie wypadkowe, ustala dla każdego zakładu pracy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na podstawie otrzymanego przez ZUS druku, % składki może ulec zmianie u przedsiębiorcy, bądź ZUS wykaże, iż wartość jest standardowa taka jak obowiązujące składka dla ogółu przedsiębiorców (1,67%).
Nie ma obowiązku złożenia informacji ZUS IWA płatnik, u którego w roku poprzednim w którymkolwiek z miesięcy, ani jedna osoba (czyli ubezpieczony) zgłoszona do ZUS nie podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Reguluje to art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej.

 

2. Zmiana składki wypadkowej w konfiguracji serwisu

Składkę wypadkową w nowej wysokości należy już naliczyć począwszy od 1 kwietnia danego roku.

Ma ona zastosowanie do przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika w tym miesiącu. W przypadku umowy o pracę, zarówno dla rachunków za marzec, których termin płatności przypada do 10-go kwietnia jak i dla rachunków opłacanych z końcem kwietnia będzie naliczana składka wypadkowa ze stawką nową. Tak samo dla umowy zlecenie – nowa stawka składki wypadkowej będzie naliczana z już dla rachunku kwietniowego płatnego w danym miesiącu. Uwaga! Rachunki do umowy zlecenia w serwisie wystawiamy w miesiącu zgodnym z datą wypłaty.

W celu zmiany stawki składki wypadkowej w kwietniu przechodzimy do zakładki Konfiguracja ➡ Pracownicy ➡ Składka wypadkowa ➡ Wartość składki wypadkowej – podajemy procent składki ➡ Zapisz.


 

W serwisie zmian tych dokonujemy albo w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie ifirma.pl, albo po ustawieniu miesiąca księgowego na kwiecień.

Uwaga!

Jeśli w serwisie wystawiono rachunki ze złą stawką składki wypadkowej należy edytować taki rachunek. W tym celu najpierw należy usunąć datę opłacenia rachunku po wcześniejszym usunięciu dowodu księgowego. DK usuwamy przy pomocy zakładki Wydatki ➡ Lista wydatków ➡ dowody wewnętrzne księgowe ➡ kolejno wybieramy numer wystawionego DK ➡ usuń. Dowody księgowe należy usuwać począwszy od numeru najwyższego do najniższego. Po usunięciu DK wchodzimy w zakładkę Pracownicy ➡ Rachunki➡ dany rachunek edytujemy i zatwierdzamy, a nowa stawka powinna się pojawić w kolumnie Składki ZUS przy składce wypadkowej.

 

Zmiana składki wypadkowej pracownika nie ma wpływu na wypłacane wynagrodzenie netto. Składka wypadkowa jest jedną ze składek opłacanych po stronie pracodawcy i jest wykazywana na deklaracji ZUS RCA za miesiąc, w którym wypłacono wynagrodzenie.


 

Przeczytaj więcej tutaj.

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły