Składka wypadkowa pracownika

w Pracownicy
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Reguluje to art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy wypadkowej.

 

Składkę wypadkową w nowej wysokości należy już naliczyć począwszy od 1 kwietnia danego roku.

Ma ona zastosowanie do przychodów wypłaconych lub postawionych do dyspozycji pracownika w tym miesiącu.

W celu zmiany stawki składki wypadkowej przechodzimy do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Pracownicy ➡ Składka wypadkowa ➡ Wartość składki wypadkowej – podajemy procent składki ➡ Zatwierdź.

W serwisie zmian tych dokonujemy albo w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie ifirma.pl, albo po ustawieniu miesiąca księgowego na kwiecień.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły